Bra sökord för känslor, upplevelser och bemötande

Letar du efter artiklar som handlar om känslor, upplevelser, attityder eller bemötande av patienter? Tycker du att det är svårt att hitta bra sökord? Nu finns en lista över termer för “Upplevelser” och “Bemötande” i olika former, som du kan använda vid sökning i Pubmed, SveMed+ och Cinahl.

MeSH, som står för Medical Subject Headings, används för att indexera artiklar till Pubmed och SveMed+. Indexering innebär att varje gång en ny artikel läggs in i någon av databaserna så taggas den med ett antal MeSH-termer som beskriver vad artikeln handlar om. När man ska hitta artiklar kring ett visst ämne så är det därför bra att använda sig av dessa specifika sökord.

MeSH-termer hittar du bland annat i Svensk MeSH. Där kan du söka på svenska och få den engelska översättningen. Söker du på bröstcancer så ser du att du ska använda Breast Neoplasms vid sökning i Pubmed och SveMed+.

Ibland kan det dock vara svårt att hitta termer. Söker du på bemötande i Svensk MeSH så får du inga träffar. Det beror på att bemötande inte är en MeSH-term. Istället används andra termer för att tagga artiklar som handlar om bemötande i någon form. Det kan vara t ex Nurse-Patient RelationsAttitude of Health PersonnelNurse's Role eller Communication.

Vi vet att det kan vara svårt att hitta specifika sökord för känslor, upplevelser och bemötande, därför har vi gjort en lista över dessa termer. Listan innehåller både MeSH-termer och Cinahl Headings, som används för att söka i Cinahl. Cinahl Headings bygger på MeSH, ofta används samma ord men ibland skiljer det sig åt. Cinahl Headings innehåller dessutom fler omvårdnadsspecifika termer eftersom Cinahl är en omvårdnadsdatabas.

Ibland kan det finnas flera sökord som kan tyckas snarlika. Ett tips är att prova flera olika sökord och kombinationer av dessa när du söker. Om du har hittat en bra artikel, titta då på vilka sökord den har taggats med och använd dessa för att hitta andra liknande artiklar. Vill du veta mer eller vill ha hjälp med att hitta bra MeSH-termer, kom till oss i på biblioteket eller kontakta oss via chatt, telefon eller e-post.

Sabina Gillsund

Bibliotekarie på KIB som främst arbetar med undervisning och handledning för studenter. Jag indexerar också artiklar till databasen SveMed+.