Att skriva examensarbete tillsammans är både roligt och utmanande

Är det dags att skriva examensarbete i höst – tillsammans med en kurskamrat? Grattis! Det är oftast både roligt och intressant att skriva arbetet tillsammans med en kurskamrat, men ibland kan man råka ut för samarbetsproblem och gnissel som hade kunnat undvikas. Här kommer därför fem tips för ett lyckat samarbete. 

1. Lär känna varandra

Det är lättare att arbeta ihop om man känner till varandras styrkor och svagheter när det gäller planering, organisation och skrivande. 

Berätta för varandra: 

 • Vad är jag bra på? Är jag analytisk, välstrukturerad och gillar att hålla i projekt? 
 • Vilka är mina mindre bra sidor? Är jag kanske lite fantasilös? Tycker det är svårt att skriva? 
 • Är jag morgontrött? Eller morgonpigg? 

2. Kom överens om ramar och riktlinjer

Det är inte helt ovanligt att man tror att man är överens men under arbetets gång upptäcker att man trots allt hade lite olika idéer och förväntningar på hur arbetet skulle gå till. Tydliga ramar gör att ni slipper bli besvikna på varandra.  

Diskutera tillsammans: 

 • Vilken ambitionsnivå ska vi ha? Om en av er vill ha ett VG och den andra nöjer sig med ett G så måste man lösa det. Diskutera och ta hjälp av någon om det är svårt att komma överens.
 • Vilket känslomässigt klimat vill vi ha? Hur kan vi uppmuntra och peppa varandra?  Hur framför vi kritik mot varandras text och arbete på ett hänsynsfullt sätt? 
 • Hur prioriterar vi examensarbetet i förhållande till andra mål och krav i livet?

3. Planera och organisera samarbetet

Att skriva uppsats tar mycket tid (mer tid än man kanske tror) men det är lätt att underskatta hur mycket tid som faktiskt går åt när man vet att man har tio veckor på sig. Planera därför arbetet för hela perioden så ökar chansen att ni blir klara i tid. 

Diskutera till exempel: 

 • Hur ska vi lägga upp uppsatskursen? 
 • Hur ofta och var ska vi ses? 
 • Hur ska vi förbereda oss mellan mötena? 

4. Använd teknik som underlättar

Diskutera igenom vilken teknik ni ska använda och lär er använda verktygen smart så sparar ni mycket tid och lättare kan hålla reda på anteckningar, textversioner och planering. 

Diskutera till exempel: 

 • Ska vi använda en online-kalender? Vilken i så fall? 
 • Ska vi använda Google Docs eller något annat verktyg online där båda kan skriva, redigera och kommentera texten?
 • Vill vi hellre använda wikispaces (wikispaces.com) och göra en egen wiki för arbetet? 

5. Glöm inte bort att ha kul!

Att skriva en uppsats kan liknas vid en berg- och dalbana. Det går upp och ner. Ibland känns det lätt, ibland motigt. Kom ihåg att ha roligt också. Fira små framgångar – som att ni har hunnit med allt ni hade planerat en viss vecka, att ni fick beröm för innehållet av handledaren eller att ni har hittat ett intressant forskningsområde – eller vad ni nu tycker är värt att belöna er själva för.

Lycka till med examensarbetet!

PS. Om du har frågor om skrivprocessen, språk, stil och struktur i examensarbetet eller vill diskutera planering och studieteknik så kan du boka en tid för handledning.

Kristina Froelich

Jag är utbildad språkkonsult i svenska och arbetar sedan 2012 som texthandledare i språkverkstaden. Förutom att ge texthandledning ger jag också föreläsningar om akademiskt skrivande på flera av grundutbildningsprogrammen. Du hittar mig oftast i Huddinge.