Att hitta bra sökord

Tycker du att det är svårt att hitta sökord utifrån din frågeställning? Har du hört talas om MeSH-termer men ändå inte riktigt förstått vad du egentligen ska använda det till? Eller funderar du över vad du ska göra när du inte hittar några MeSH-termer för ditt ämne?

Företeelser benämns på olika sätt

När du vill hitta artiklar i databaser är sökorden en av de viktigaste sakerna att tänka igenom. Får du för få träffar, eller inga träffar alls, beror det oftast inte på att det inte finns något skrivet om ämnet, utan på att du behöver se över dina sökord. Många saker kan benämnas på flera olika sätt. Ta exemplet ”patienters delaktighet i vården”. Det kan (på engelska) benämnas patient involvement, patient engagement, patient participation, patient empowerment, patient activation. Säkert kan du komma på ännu fler begrepp som skulle kunna vara aktuella.

Även om du själv tror dig vara hyfsat säker på att en viss företeelse, sjukdom eller behandling alltid benämns på ett visst sätt, så finns det i praktiken nästan alltid flera olika ord för samma sak. Ord kan dessutom stavas på olika sätt, och böjas i olika former.

Artiklar taggas med ämnesord

För att göra det lättare att hitta artiklar om ett visst ämne innehåller därför många databaser en ämnesordslista. I databaserna PubMed och SveMed+ används ämnesordslistan MeSH (Medical Subject Headings).

Majoriteten av alla artiklar i PubMed taggas med MeSH-termer. MeSH-termerna beskriver innehållet i artikeln. En MeSH-term kan jämföras med en hashtag som du använder för att beskriva eller hitta information i sociala medier. Skillnaden är att MeSH är en sk kontrollerad vokabulär, vilket innebär att alla artiklar om en viss företeelse, sjukdom, behandling etc. taggas med samma MeSH-term/er, oavsett vilka begrepp författaren använder i sin text.

För att återgå till exemplet ovan, ”patienters delaktighet” - oavsett om författaren i sin artikel skriver om patient involvement, patient engagement eller patient empowerment taggas de artiklarna med MeSH-termen Patient participation. När du i PubMed söker på Patient participation hittar du således många av de artiklar som på något sätt handlar om patienters delaktighet utan att du behöver söka på flera olika synonymer eller olika stavningsvarianter och böjningsformer.


I PubMed kan du se vilka MeSH-termer en artikel har taggats med genom att klicka på ”Publication Types, MeSH Terms”. Du hittar det längst ner under abstract när du är inne på en viss artikel.

Hitta MeSH-termer för ditt ämne

Använd gärna Svensk MeSH, där du kan söka på svenska och få den engelska översättningen. Vid sökning i databaser är det oftast den engelska termen du ska använda. Du söker upp ett sökord i taget.

Du kan även hitta MeSH-termer i MeSH Database. Därifrån kan du också direkt göra en sökning i PubMed.

Ett annat sätt är att söka i PubMed eller SveMed+ och se efter vilka MeSH-termer som verkar användas för att tagga artiklar om ämnet. I SveMed+ kan du söka på svenska, söker du i PubMed behöver du först översätta dina sökord till engelska. Ett tips när du gör en sådan sökning är att sortera träfflistan utifrån relevans. Skriv gärna ner de relevanta MeSH-termer du hittar, och gör sedan en ny sökning med dem.

Hittar du inga MeSH-termer? Sök med fritextord istället

MeSH-termer är ofta ganska generella, och det kan, beroende på ditt ämne, vara svårt att hitta specifika MeSH-termer för just din frågeställning. För vissa ämnen finns det flera relevanta MeSH-termer. Och ibland saknas det bra termer för en viss företeelse. ”Patienters upplevelser” är t ex en sådan företeelse där det kan vara svårt att hitta bra MeSH-termer. Här har vi samlat ett antal termer som du kan använda som utgångspunkt när du vill hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande.

Hittar du inga bra MeSH-termer kan du också söka med andra sökord, det kallas för fritextsökning. För att hitta bra ord att fritextsöka med behöver du ofta testa flera olika varianter. När du söker i databaserna kan du titta på vilka ord som nämns i titlar och i abstract på relevanta artiklar. På det sättet kan du fånga upp lämpliga fritextord att söka vidare på.

Tänk på att du i de flesta databaser inte söker i hela artiklarnas fulltext. Det innebär att du endast hittar de artiklar där de ord du sökt på finns med någonstans i titel eller abstract. När du fritextsöker är det därför bra att testa olika synonymer, stavning och olika grammatiska former som singular-plural, adjektiv och substantiv, om du vill fånga upp alla relevanta artiklar.

Ska du göra en strukturerad sökning är det ofta bra att söka både med MeSH-termer och fritextord. På det sättet blir sökningen bredare och du fångar in fler artiklar som kan vara relevanta för din frågeställning.

Testa olika varianter

Det viktiga är att du testar att söka, på olika fritextord, MeSH-termer, varianter och kombinationer, och ser vad det ger för resultat. Fånga upp nya sökord genom att titta på vilka ord som förekommer i titlar och abstract, och se efter vilka ämnesord en artikel har taggats med. Funderar du över varför du får så konstiga träffar? Har du kört fast, eller vet du inte hur och var du ska börja? Du kan läsa mer om sökord på vår webb, eller kom och besök eller chatta med oss i biblioteket.

Sabina Gillsund

Bibliotekarie på KIB som främst arbetar med undervisning och handledning för studenter. Jag indexerar också artiklar till databasen SveMed+.