Att blicka både framåt och bakåt för bibliotekets verksamhet

När verksamhet utvecklas är det viktigt att förstå vad händer i omvärlden, hur nuläget är och med den förståelsen flytta blicken till horisonten och titta framåt. Men en ordentlig tillbakablick behövs också med jämna mellanrum, det kan vara nyttigt och också ge mycket tillbaka.

Vi på KIB kan känna oss mycket stolta och nöjda när vi tittar tillbaka på arbetet under året 2018. Otroligt mycket har blivit gjort på alla håll i biblioteket. Vi har lyft delar av det som inträffade under året i vår verksamhetsbeskrivning (pdf) och jag uppmuntrar alla läsa den.

Året har varit lite speciellt för oss. Efter en översyn av bibliotekets verksamhet beslutade rektor Ole Petter Ottersen att tillsätta ett biblioteksråd som från början av 2019 skulle hjälpa till att utveckla biblioteksverksamheten. Det kommer att vara till stor nytta för oss på KIB eftersom det ger efterlängtad transparens för vår verksamhet, samtidigt som det hjälper till att bättre förankra vårt arbete i universitetet som helhet.

Efter 2018 går KI framåt mot 2030 med en ny vision och strategi. “Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla” lyder visionen. På KIB arbetade hela personalen under 2018 tillsammans för att ta fram bibliotekets vision och strategi. Dessa är naturligtvis kopplade till den vision som gäller för hela universitetet. Vi på KIB tänker att beständig och öppen tillgång till information är en förutsättning för att utveckling av kunskap ska kunna bedrivas, men också för att den kunskap som finns på KI ska kunna kan delas med alla. Detta avspeglas i vår egen vision;

“vi arbetar för en framtid där beständig och öppen tillgång till information främjar utvecklingen av hållbar, jämlik och banbrytande kunskap”.

Det är en lång resa till år 2030 och mycket hinner hända, men nu är vi alla medvetna om vart vi är på väg.

Jag vill tacka alla användare av biblioteket, medarbetare och samarbetspartners, tillsammans har vi kunnat göra mycket och ska fortsätta utvecklas.

Annikki Roos

Bibliotekschef på KIB, men har också en PhD i informationsbehandling. Har ett stort intresse och engagemang för tillgängliggörande av både publikationer och data.