Är artikeln peer reviewed?

Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en form av kvalitetsgranskning som säkrar att den publicerade forskningen håller en hög standard.

Men tillbaka till rubriken, det är inte alltid en helt lätt fråga att svara på. Tyvärr finns inget enhetligt och enkelt sätt att kontrollera detta. Jag tänkte här passa på att nämna ett antal olika sätt man kan gå tillväga för att granska om en artikel är peer-reviewed eller inte.


Bilden lånad från ClipArt ETC

Ett sätt att kontrollera om en artikel har genomgått en peer-review process är att gå till källan, dvs att söka fram tidskriftens hemsida där det ganska ofta finns information om den är peer-reviewed eller inte. Leta efter en flik som heter något i stil med ”Journal Information” eller ”About the journal”. Det ska dock tilläggas att om det inte står något om peer-reviewed på tidskriftens hemsida behöver det inte nödvändigtvis betyda att den inte är peer-reviewed, då finns det fler sätt att gå vidare för att kontrollera detta.

Ett andra sätt att se om en artikel är peer-reviewed eller inte är att söka upp tidskriften i databasen Ulrich's Periodicals Directory som innehåller detaljerad information om över 300 000 tidskrifter av olika typer. Ulrich's Periodicals Directory är tillgänglig via vår databaslista. När du sökt fram en tidskrift finns det en flik som heter ”Additional title details” där det kan finnas information om en tidskrift är peer-reviewed. Detta illustreras antingen genom att det står ”peer-review” eller ”refereed”. Dock gäller samma sak här som ovan, dvs även om det inte står något om peer-review behöver det inte nödvändigtvis betyda att tidskriften inte är peer-reviewed.

Ett tredje sätt att undersöka huruvida en artikel är peer-reviewed eller inte är att det i vissa databaser finns en möjlighet att avgränsa sig till peer-review. Pubmed har tyvärr ingen funktion där information om peer-review förekommer. De flesta tidskrifter i Pubmed är peer-reviewed men vill man vara säker på om en tidskrift är peer-reviewed får man ta reda på detta genom att gå till någon annan källa. Två databaser som erbjuder information om peer-review är Cinahl och SveMed+.

Om man på något av ovanstående sätt lyckats lista ut om tidskriften är peer-reviewed bör man även kontrollera vilken typ av artikel det är man har framför sig innan man drar slutsatsen att den genomgått en granskningsprocess. Tidskrifter innehåller generellt ett antal olika dokumenttyper. Ledare, brev, nyheter och kommentarer utgör en del av de dokumenttyper som kan inkluderas i en tidskrift utan att ha genomgått en strukturerad peer-review process.

På en hel del artiklar står det något i stil med ”accepted” eller ”submitted” följt av ett datum. I många fall har dessa artiklar genomgått peer-review, men det är ingen absolut garanti för att så är fallet. Det kan betyda att artikeln blivit accepterad för publicering utan att ha gått igenom en peer-review process.

Nåja, vad ska man göra om det nu visar sig att man gått igenom dessa procedurer och letat flitigt utan att ha fått mer klarhet i om artikeln ifråga är peer-reviewed eller inte? En sista möjlig utväg är att kontakta tidskriften eller förlaget och be dem svara på om tidskriften och artikeln ifråga är peer-reviewed.

Klas Moberg

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).