Analysera forskning om patientgrupper i bibliometrisystemet

Från och med den 7 december har alla som är anställda/anknutna inom SLL/KI möjlighet att med hjälp av bibliometrisystemet utforska och analysera forskning vid SLL/KI om olika patientgrupper och funktionsområden. Den nya analysmodulen heter Patient group research och du hittar den genom att logga in i bibliometrisystemet, välja Bibliometric Analysis Toolkit uppe till höger och sedan titta en bit ner i vänstermenyn.

I den nya modulen används särskilda sökprofiler uppbyggda av MeSH-termer för att hitta forskning om de olika patientgrupperna. Därmed begränsas inte resultaten till den organisatoriska tillhörigheten för forskarna. Istället söker systemet fram alla publikationer som handlar om en viss patientgrupp, oavsett var vid SLL/KI de är skrivna.

MeSH är de kontrollerade ämnesord som bland annat används i den medicinska databasen Medline. Mer information om hur MeSH-profilerna för patientgrupper tas fram finns i en poster visad på ett bibliometrisymposium vid NIH i Washington. Postern är sammanställd av Klas Moberg på KIB.

Att patientgrupperna definierats med MeSH-termer möjliggör dessutom nationella och internationella jämförelseanalyser för forskning om respektive patientgrupp, men detta är ännu inte något som man själv kan ta fram via webben. Den typen av analyser går dock att beställa via KIB.

När systemet lanseras är det med 125 patientgrupper – alla Karolinska Universitetssjukhusets patientgrupper är således ännu inte tillgängliga. Nya grupper tillkommer dock kontinuerligt. För närvarande fokuserar man på de grupper som tillhör barnsjukvården, eftersom tema Barn & Kvinnosjukvård är ett av de teman som redan startat sin verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Catharina Rehn

Bibliotekarie med läkarutbildning som specialiserat sig på bibliometri och har ett stort intresse för informationsvisualisering.