This page in English
På biblioteket har vi länge varit nyfikna på vad som produceras i våra laboratorier och institutioner och vi ville försöka få en bild av den bredd och det djup som vi misstänker att KI:s bildskatt utgör. Vi bad KI:s forskare visa oss vad de gör.
Screencast-o-matic har släppt version 2 och IKT-avdelningen har testat uppdateringen.
Under de senaste åren har KI satsat på att utveckla och förbättra både de formella och de informella lärandemiljöerna.