This page in English
Vi bombarderas med bilder av coronavirus just nu, men vad är det egentligen vi tittar på? Vad förmedlar de bilder som just nu florerar i olika medier? I denna text tittar vi närmare på vilka val som ligger bakom den visuella framställningen av viruset.
CC BY-licensen rekommenderas inom forskning och högre utbildning i Sverige.
Forskningens produkter, så långt det är möjligt, ska uppfylla FAIR-principerna.
Innebär akademisk frihet att man kan publicera sig utan styrning: var, när och hur man vill?
Oseriösa publiceringsformer är ett reellt hot mot den seriösa forskningen.
En nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.
Den vetenskapliga tidskriften utgör, än så länge, en essentiell komponent i den vetenskapliga kommunikationen.
Vi behöver stärka och vidareutveckla infrastrukturer och standarder.
Vetenskapens oumbärliga roll för att nå målen för hållbar utveckling.
Omställningen till öppen tillgänglighet för böcker går trögt.
Relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader.
Forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader.
Regeringen har i propositioner och myndighetsuppdrag pekat på betydelsen att ställa om till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem i syfte att främja både hög forskningskvalitet och fortsatt samhällsutveckling.
Affinity Trinity, som KI erbjuder till studenter, kan i relativt stor utsträckning ersätta Adobes CC-svit och möta de allra flesta av dina grafiska behov.
Regeringen har som mål att göra den forskning som är finansierad via offentliga medel omedelbart öppet tillgänglig för alla.
Lärosätenas uppgift, enligt högskolelagen, är att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.

Pages