This page in English
Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.
Det här hör vi på biblioteket allt oftare. Men det är inte alltid klart vad man menar med en systematisk litteraturöversikt. Här får du svar på vad en systematisk litteraturöversikt är och vad som skiljer den från en "vanlig" litteraturöversikt.
Vi listar några av 2015-års nya MeSH-termer! MeSH är den kontrollerade vokabulär National Library of Medicine i USA använder för att indexera innehållet i Pubmed. Vi på KIB översätter den till svenska.
Letar du efter artiklar som handlar om känslor, upplevelser, attityder eller bemötande av patienter? Tycker du att det är svårt att hitta bra sökord? Nu finns en lista över termer för “Upplevelser” och “Bemötande” i olika former.
Vad är det man gör när man söker i en databas? I de flesta fall försöker man ta reda på vad som finns skrivet om ett visst ämne. Det man hittar är väl det som finns? Och om man inte hittar någonting, så finns det inget, eller?

Pages