This page in English

På biblioteket i Flemingsberg finns det ett resursrum med specialutrustning. I Solna finns det för tillfället inget resursrum, på grund av att universitetsbibliotekets lokaler på Berzelius väg 7 håller på att renoveras.

Resursrummet kan användas för studier eller individuell tentamen. I rummen finns det två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera. Kontakta oss om du vill få en visning av resursrummet och programmen.