Varför verkar det finnas dubbletter av mina publikationer i databasen?

Det kan bero på två saker:

  1. Börja med att kolla om någon av dubbletterna är ett meeting abstract; de kan nämligen ha identiska titlar med en senare publicerad originalartikel. Om så är fallet ska du verifiera båda publikationerna.
  2. Om detta inte är fallet kan det röra sig om en riktig dubblett. En sådan kan förekomma antingen när det finns en dubblett i ursprungskällorna Web of Science eller Pubmed/Medline, eller om samma artikel från Web of Science och Pubmed/Medline inte har blivit korrekt ihopmatchad i bibliometridatabasen. För att få detta åtgärdat, kontakta universitetsbiblioteket via e-post kib@ki.se.
Senast uppdaterad: 
2020-02-18