Varför saknas värden för visa indikatorer i mina analyser?

För att vara statistiskt säkra måste fältnormerade indikatorer baseras på minst 50 publikationer. Om ditt urval är mindre än 50 publikationer för den period som analyseras så kommer inga värden för dessa indikatorer att visas. Om du väljer att gruppera resultaten på år så kan du analysera trenderna för olika indikatorer, men på bekostnad av precisionen.

Ju mindre urvalet är desto mer oprecis blir den kalkylerade indikatorn, speciellt för de fältnormerade indikatorerna. För ett urval på 100 publikationer har den årliga variationen på de fältnormerade citeringsnivåerna uppmätts till cirka 0.2 enheter för en stabil forskningsmiljö.

Senast uppdaterad: 
2019-10-31