Varför hittar jag inte alla mina publikationer?

Karolinska Institutets bibliometridatabas baserar sig på data från innehållet i Pubmed/Medline samt från tre citeringsindex i Web of Science Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Social Science Citation index (SSCI)
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Följande citeringsindex inkluderas ej:

  • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Databasen är i sin tur begränsad till de artikelreferenser som förekommer i dessa databaser från 1995 och framåt. Tidsgränsen 1995 är satt för att kvaliteten på publikationsdata i dessa databaser är av lägre kvalitet för tidigare år.

Om du vill vara säker på att en av dina publikationer inte finns i KI:s bibliometridatabas så bör du söka efter publikationen med vart och ett av de tre verktyg som finns.

Om du trots detta inte kan hitta din publikation – är den väldigt ny? Det kan ta allt ifrån några veckor till flera månader efter publicering innan den kommer med i Clarivate Analytics databaser. Poster i Pubmed kommer i allmänhet in i systemet snabbare.

Om du trots att du tagit med dessa begränsningar i beräkningen saknar någon/några av de publikationer som du har i en större internationell tidskrift, gör en sökning i Web of Science eller i Pubmed/Medline för att dubbelkontrollera om tidskriftstiteln och referensen ifråga finns med.

Kontakta oss annars på kib@ki.se så kan vi kontrollera varför du inte hittar den i databasen!

Senast uppdaterad: 
2020-02-18