Varför beräknas en del genomsnittsindikatorer endast för vissa av mina publikationer?

För att minska effekten av antal yrkesverksamma år och antal publicerade artiklar på bibliometriska indikatorer för en forskare eller forskargrupp räknar vi ibland vissa indikatorer på de 5, 10 eller 15 publikationer med de högsta värdena för en specifik indikator. Indikatorn Citation average (C/P) kan till exempel beräknas på de högst citerade publikationerna för vare individ.

I det bibliometrianalysverktyget så visas hur högt citerade dina 5, 10 eller 15 toppublikationer är i relation till andra forskare på KI/SLL. De lila staplarna visar i vilken decentil du återfinns baserat på det genomsnittliga antalet citeringar för dina toppublikationer. Du kan också se det genomsnittliga värdet för varje decentil.

Senast uppdaterad: 
2019-10-31