Var hittar jag tidskrifters impaktfaktorer?

Du hittar information om olika tidskrifters impaktfaktorer i databasen Journal Citation Reports (JCR).

Senast uppdaterad: 
2019-04-09