Vad innebär kartläggning av forskningsområden?

Det finns för närvarande två tillvägagångssätt för att identifiera de forskningsområden enskilda artiklar publiceras inom.

Ett sätt är att använda Clarivate Analytics' tidskriftsklasser som en representation för artikelns innehåll. Denna metod används ofta i bibliometriska studier. Men inom medicin har många av publikationerna också MeSH-termer från Medlines kontrollerade vokabulär. Dessa är mycket mer specifika, och vid Karolinska Institutet använder vi ofta dem.

En analys av tidskriftskategorier för en enhets/individs publikationer ger en indikation om i vilka områden den analyserade enheten är aktiv. Utifrån denna typ av analys är det också möjligt att identifiera vilken typ av publik som kan förväntas att läsa, och potentiellt citera, publikationerna. En sådan analys kan användas som underlag för en diskussion om huruvida det är inom detta område du vill publicera dig och synas.

En analys av MeSH-termer är mycket mer specifik och kan hjälpa dig att se hur dina publikationer visas i en internationell databas som Medline, det vill säga vilka MeSH-termer andra forskare behöver använda för att hitta dina publikationer. Om du inte känner till den analyserade gruppen, kan en sådan analys visa vilka de huvudsakliga respektive perifera forskningsaspekterna gruppen verkar inom.

Om vi kombinerar analyser av forskningsområden med information om enskilda författare och/eller organisationer kan vi producera kartor som visar vilka faktioner som sampublicerar inom vissa specificerade områden.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09