Vad hittar jag på sidan My profile?

Under My profile visas den information bibliometridatabasen känner till om dig som person. En del av informationen är hämtad från personalkatalogerna på KI (KIMKAT) och SLL (EK) medan övrig information kan fyllas på och ändras av dig personligen direkt i systemet.

My namestrings

Under My namestrings kan du se de namnsträngar som vi sökt på för att lokalisera dig som författare till publikationer i databasen. Detta är för att underlätta för dig att hitta dina publikationer via den autogenererade listan med förslag som visas på din startsida. Men de används ibland också för analyser för att identifiera din placering i listan över författare.

Din primära namnsträng automatgenereras från från KIMKAT eller EK. Den kan inte ändras eller tas bort av dig och uppdateras inte automatiskt även om ditt namn skulle ändras i KIMKAT/EK, på grund av tekniska orsaker. Om du inte längre publicerar under samma namn som syns här så ber vi dig ta kontakt med universitetsbiblioteket (kib@ki.se) för att få det ändrat.

Alternative Namestrings

Under denna rubrik kan du lägga till alla andra namn du publicerat artiklar med. Vi rekommenderar att du gör detta om du till exempel har en mellaninitial på vissa av dina publikationer, om du har dubbla efternamn eller om du har bytt efternamn under din forskarkarriär.

För sökningar på namnsträng är det förvalt att de är begränsade till publikationer som innehåller Sweden i adressfältet. Du kan själv ta bort den här begränsningen för namnsträngarna om du vill (till exempel om du har publicerat dig vid ett utländskt lärosäte).

Research active at/My affiliations

Den här informationen hämtas från KIMKAT och EK. Om informationen är felaktig så ber vi dig ta kontakt med din lokala KIMKAT/EK-administratör för att få den ändrad. När det gäller Region Stockholm-affilieringar så kan du ”bocka ur” din aktiva affiliering(ar) som forskningsaffiliering.

Senast uppdaterad: 
2020-02-18