Vad betyder de olika bibliometriska indikatorerna?

Bibliometriska indikatorer beräknas för varje publikation individuellt. Indikatorer för en enskild forskare kommer att visas när denna personloggar in i Karolinska Institutet bibliometriska databas. En analys baserad på fältnormaliserade indikatorer för en enskild forskare med mindre än 50 publikationer kan inte beställas av någon annan.

Här följer en förteckning över indikatorer som finns tillgängliga via det bibliometriska systemet. (För en fullständig förteckning över bibliometriska indikatorer och förklaringar till hur de beräknas, se Handbok i bibliometri.)

 • P: Number of publications identified with the current analyzed set of publications.
 • At KI/SLL: Number of verified publications with a recognizable KI address (including university hospitals). Verified means that the publications in the Karolinska Institutet bibliometric database have both been identified by the researcher in question and that an organizational affiliation has been supplied by him/herself.
 • C: Total number of citations
  The Total number of citations is the sum of citations (self citations included) from all publications present in the database to all verified publications for the analyzed set of publications.
 • c Number of citations to a single publication
 • cf:: Field Normalized Citation Score for a single publication
  The Item Oriented Field Normalized Citation Score normalizes the number of citations to a single verified publication by comparing it to the mean number of citations to documents of the same type, published the same year, in the same research area.
 • ¯cf: Field Normalized Citation Score Average
  The average Field Normalized Citation Score is calculated on The Item Oriented Field Normalized Citation Score for all verified publications for the current analyzed set of publications. The world average is about 1, and an indicator of for example 1.2 means that the analyzed group of articles is cited 20% above the world average. (At present the standard method of using the ISI Journal Classifications to identify the research area is being used.)
 • Cf: Total Field Normalized Citation Score
  The sum of all the item oriented field normalized citation scores for all verified publications for the active selection.
 • Pf5%: Field Normalized Top Publications
  The indicator Field Normalized Top Publications shows the number of verified publications for the active selection that belong to the 5% most cited publications in the world. The normalization is made by comparing the number of citations to each verified publication to the 95th percentile of citation distruibution to all publications from the same year, in the same subject and of the same document type. (At present the standard method of using the ISI Journal Classifications to identify the research area is being used).
 • pf5%: Field Normalized Share of Top Publications
  The indicator Field Normalized Share of Top Publications shows the percentage of verified publications for the current analyzed set of publications that belong to the 5% most cited publications in the world. The normalization is made by comparing the number of citations to each verified publication to the 95th percentile of the average citations to all publications from the same year, in the same subject and of the same document type. (At present the standard method of using the ISI Journal Classifications to identify the research area is being used).
 • JIF: ISI Journal Impact Factor
  The ISI Journal Impact Factor is a measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year. The ISI impact factor for a specific journal, one specific year (Y), is calculated by counting the number of citations to articles in that journal the two preceding years (Y-1 and Y-2) from publications in year Y and dividing this with the number of publications.
 • ∑ JIF: Sum of ISI Journal Impact Factors
  The sum of the ISI Journal Impact Factors connected to each verified article or review in the active selection.
 • Avg JIF: Average of ISI Journal Impact Factors
  The average of the ISI Journal Impact Factors connected to each verified article or review in the active selection.

Notera!

Inga fältnormerade indikatorer beräknas för:

 • Väldigt nya publikationer (med ett utgivningsår lika med innevarande år eller förra året).
 • Publikationer som tillhör områden med färre än 30 publikationer per år.
 • Publikationer som hör till områden med en genomsnittlig citeringsgrad som är lägre än 0,2 citeringar.
 • För en delmängd av publikationer med färre än 50 publikationer.

Dessutom baseras sammanställningen av indikatorerna endast på publikationer med dokumenttyp "Article" eller "Review". Detta för att säkerställa statistisk stabilitet.

I verification toolkit kan man för varje verifierad publikation med ett inte alltför nytt publiceringsår (se not ovan) också se just den publikationens "Item Oriented Field Normalized Citation Score", om den är en av de fem procent högst citerade publikationerna från det året inom sitt område visas en text som anger detta.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09