Vad baseras den autogenererade listan på?

List of suggestions över publikationer skapas med hjälp av en sökning på de namnsträngar som finns i din användarprofil. Dessutom begränsas sökningen i sin ursprungsform till svenska publikationer genom att minst en av de angivna adresserna måste innehålla Sweden. Under My profile kan du ändra din användarprofil genom att lägga till namnsträngar eller klicka ur begränsningen till svenska publikationer.

Obs! Listan på namn ska enbart innehålla varianter på ditt namn, inte till exempel medförfattares namn, eftersom detta kan påverka bibliometriska analysresultat.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09