Vad är en sampubliceringsanalys?

För en sampubliceringsanalys används information om vem/vilka som skrivit en artikel och var individen/individerna var aktiva när de skrev den som en proxy för en forskningsorganisation eller land.

Dock är kvaliteten på personnamn och adresser i Web of Science begränsad. Olika människor kan publicera under samma namn, och vissa forskare (särskilt de med dubbla efternamn) kan publiceras under många olika namnformer. Även kvaliteten på adresser kan vara av varierande nivå med dussintals olika bara för Karolinska Institutet till exempel.

Med hjälp av informationen i adressfältet kan vi till exempel titta på sampublicering på nationell nivå. Denna typ av lista är användbar vid bedömning av nivån på internationellt samarbete.

Vi kan också titta på de olika författarna till publikationer och lista de mest frekventa medförfattarna. Om vi kombinerar författare och adressuppgifter så kan vi också se vilka vid Karolinska Institutet som publicerar tillsammans med olika organisationer i ett visst land eller inom en viss grupp av publikationer som vi kan definiera, tex inom ett visst ämnesområde eller en särskild uppsättning av tidskrifter.

Med hjälp av informationen i adressfältet kan vi titta på sampublicering på organisationsnivå, till exempel alla KI:s publikationer tillsammans med kinesiska organisationer. Denna typ av analys är användbar för att hitta potentiella organisationer för ett formaliserat samarbete, eller för att utvärdera redan aktiva samarbetsavtal.

Inom Karolinska Institutet kan vi använda oss av den högre datakvalitet som säkerställs genom verifieringsprocessen där vi får kännedom om de olika namnsträngarna en enskild forskare publicerar sig under och den standardiserade affilieringen på varje publikation för att kunna göra sampubliceringsanalyser som är mycket mer detaljerade än vad som annars vore möjligt.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09