Vad är det för skillnad på en organisationsbaserad respektive en författarbaserad analys?

Det är möjligt och önskvärt, att man som författare verifierar alla sina publikationer, även de som är skriva vid andra organisationer är KI/SLL. Anledningen till detta är att beroende på situation så kan det vara relevant att göra en av två analystyper på publicerat material.

Den internationellt mer gångbara ”organisationsbaserade” analysen utgår ifrån kunskap om var publikationer är författade. En organisationsbaserad analys speglar allt som publicerats vid en organisation vid en given tidpunkt. Den här metoden är lämplig för att studera utvecklingen över tid vid en specifik forskningsorganisation, exempelvis ett universitet.

En organisationsbaserad analys av en författare vid Karolinska institutet inkluderar de publikationer han/hon skrev som aktiv forskare vid KI. På KI/SLL tas data till dessa analyser antingen från författarnas adresser som de är skrivna på publikationerna eller från adresserna som författarna lagt till när de verifierat sina publikationer i verifikationsverktyget.

En ”författarbaserad” analys inkluderar alla publikationer författade av forskare som för tillfället är anslutna till den organisation som analyseras, oavsett var de var aktiva forskare när de skrev dem. Denna analysmetod ger en mer korrekt bild av en organisations nurvarande forskningspotential och är därför den metod som används vid många av de bibliometriska analyser som genomförs vid Karolinska Institutet.

Vid KI/SLL hämtas data till dessa analyser från författarens tillhörighet enligt personalkatalogerna KIMKAT och EK.

Senast uppdaterad: 
2015-03-23