Du som KI-lärare är varmt välkommen att kontakta oss i frågor som på ett eller annat sätt rör nätbaserad undervisning, men läs gärna först IKT-pedagogernas tips här: PingPong.ki.se/resurser

Har du frågor om den nya lärplattformen Canvas? Det finns mycket material, information, instruktionsfilmer och kom-igång-tips på sidan Canvas på Karolinska Institutet

Gäller din fråga Ping Pong behöver vi hela url:en (adressen) tex https://pingpong.ki.se/public/courseId/8893/lang-sv/publicPage.do?item=12702543. Eller endast kurs-id till exempel 8893
Gäller din fråga Canvas behöver vi hela url:en (adressen) tex: https://ki.instructure.com/courses/18/pages/lankar?module_item_id=1041. Eller endast kurs-id till exempel 18