Verktyg för ditt skrivande

Det finns olika verktyg som kan vara till stor hjälp i det akademiska skrivandet. Några av de mest användbara är Frasbanken med metatext, ordlistor och skrivregler samt böcker om grammatik och uttal. Även böcker om studieteknik samt akademiskt läsande och skrivande är användbara resurser för att underlätta skrivande.

Frasbanken med metatext

Frasbanken med metatext hjälper dig att hitta formuleringar för att binda ihop din text och göra den tydlig för läsaren. I Frasbanken kan du som skribent låta dig inspireras, låna och anpassa fraserna. Källorna är vetenskapliga texter på engelska, och Frasbanken är en översättning av en motsvarande resurs från universitetet i Manchester. 

Till Frasbanken

Ordlistor och skrivregler på webben

Observera att vissa av resurserna kräver en KI-inloggning.

Grammatik

När du skriver akademiskt ska du skriva grammatiskt korrekt, vilket bland annat innebär att ordföljd, tempusharmoni och meningsbyggnad ska överensstämma med reglerna.

Uttal

Sök i Svensk ordbok för att lyssna till uttalet av svenska ord.

Akademiska studier och studieteknik

Skrivandet blir enklare om du vet vad som förväntas av dig på universitetet och skaffar dig goda studievanor.

Senast uppdaterad: 
2018-09-17