Precision

Precision åstadkommer du bland annat genom att använda de precisa begreppen för olika företeelser, alltså de områdesspecifika orden eller fackspråket. Här gäller det att tänka på sin läsare, och hur väl insatt hen är i området. Ibland kan du behöva definiera de ord du använder, men du får ändå använda dem. Precisionen skapas också av att du använder begreppen på ett konsekvent sätt. Här är det lätt att som författare tro att texten blir tjatig och byta ut några ord mot synonymer. Gör inte det för de bärande begreppen! Om du till exempel gjort en intervjustudie och väljer att kalla dem du intervjuat för ”informanter”, ska du kalla dem för det rätt igenom hela texten även om du själv vill ha omväxling och kanske också prata om ”intervjupersonerna” eller ”patienterna”.

Senast uppdaterad: 
2016-07-01