Koncentration

Koncentration av texten innebär att du ger läsaren relevant information med så få ord som möjligt.

Gör din text mer koncis genom att stryka upprepningar, ta bort onödiga småord och rensa ut förstärkningsord i form av till exempel adjektiv.

Alltför många ord Koncentrerat
Socker som alla vet är ju oerhört skadligt för hälsan och väldigt onyttigt och så påverkar det hälsan negativt. Socker påverkar hälsan negativt.

Du kan också koncentrera texten genom att göra stilen mera nominal. Att stilen är nominal betyder att texten innehåller fler substantiv än verb. I akademisk text är det ofta lämpligt att försöka ersätta långa verbfraser med substantiv.

Alltför många ord Koncentrerat och nominalt
Undersökningens syfte är först och främst att undersöka hur barn och ungdomar talar i vardagslag och om de i så fall brukar använda slang. Undersökningens syfte är att undersöka barns och ungdomars vardagliga användning av slang.

Du kan också koncentrera din text genom att fokusera på det som verkligen är viktigt och avhålla dig från utvikningar som kanske inte är helt relevanta i sammanhanget. När du skriver är det bra att ständigt fundera på om det du skriver tillför något till ämnet och bidrar till din läsares förståelse -- eller om det kanske tvärtom mest distraherar din läsare.

Video Tutorial: Making Your Text More Clear: Focus on the Facts 

I den här guiden får du lära dig att göra din text mer tydlig och koncis genom att fokusera på vad som är viktigast för dina läsare. 

Vi har även gjort fler videoguider i akademiskt skrivande. Alla är på engelska.

Senast uppdaterad: 
2016-08-15