Kärnmeningar

Kärnmeningar är ett konkret verktyg som hjälper dig fokusera och strukturera din text, och som dessutom ökar läsbarheten i din text avsevärt. En kärnmening är en mening som fångar själva essensen i stycket, det allra viktigaste, det som skiljer stycket från alla andra stycken i texten. Kärnmeningen brukar vara den första meningen i stycket, där den tydligt signalerar till läsaren vad stycket handlar om.

Vad är en kärnmening?

För att förstå vad en kärnmening är måste vi först förstå styckeindelning. Den kanske viktigaste principen för styckeindelning är att varje stycke i en text ska behandla ett enda ämne, ett perspektiv eller en aspekt (och alltså inte flera på en gång). Varje stycke ska dessutom ha ett specifikt syfte och tillföra något nytt.

En kärnmening är en mening som fångar själva essensen i stycket, det allra viktigaste, det som skiljer stycket från alla andra stycken i texten. Kärnmeningen brukar vara den första meningen i stycket, där den tydligt signalerar till läsaren vad stycket handlar om. På så sätt fungerar kärnmeningen som en inledning till stycket.

Kärnmeningen måste såklart vara ganska generell – det är inte möjligt att skriva allt om ämnet i en enda mening. I resten av stycket kan du sedan utveckla och underbygga det du skriver i kärnmeningen, samt eventuellt ge exempel som styrker det du skrivit.

Kärnmeningar underlättar för din läsare

En kärnmening hjälper din läsare att hänga med i texten eftersom hen redan i början av stycket får veta vad det kommer att handla om. En van läsare av vetenskapliga texter förväntar sig också en sådan signal som kärnmeningen innebär, medvetet eller omedvetet – och kan därför känna sig vagt förvirrad om det inte finns någon sådan mening, eller inledningsvis tro att du skriver om något annat än du gör.

Kärnmeningar hjälper dig som skribent

Kärnmeningar gör alltså texten läsvänlig och är därför bra för din läsare, men de är minst lika bra för dig som skribent och de kan vara kraftfulla redskap när du arbetar med din text. Arbete med kärnmeningar tvingar dig att fundera över relevansen i varje stycke – vad vill du säga i just det stycket? Vad är viktigast? Vad ska lyftas fram?

Kärnmeningar hjälper dig även att sortera och rensa i texten. När du formulerat en kärnmening kan du nämligen gå igenom varje mening i stycket och se om de hör ihop med kärnmeningen. Inte? Då får du antingen göra om kärnmeningen så att den passar hela stycket, eller ta bort den mening som inte passar. Kanske hör den hemma i ett annat stycke, kanske behövs ett helt nytt stycke för att behandla ämnet – eller kanske är den intressant men inte helt relevant (och bör då tas bort).

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivpedagoger kan du boka tid och få personlig hjälp med din text.

Endast bokad handledning
08-524 84 000
 

Senast uppdaterad: 
2020-06-18