Effektiv meningsbyggnad

Ett sätt att göra din text mer lättläst och strukturerad är att börja dina meningar med det din läsare redan känner till, det du just skrev om – och sedan tillföra ny information mot slutet.

Jämför följande meningar:

  • Cirka 400 000 svenskar lider av diabetes. Problem med hjärtat, njurarna och synen är komplikationer till diabetes.
  • Cirka 400 000 svenskar lider av diabetes. Diabetes kan i sin tur leda till komplikationer som problem med bland annat hjärtat, njurarna och synen.

Båda alternativen inleds med samma mening, medan de båda efterföljande meningarna skiljer sig åt. Läs gärna alternativen igen och fundera på vilket som är lättast att läsa.

Visst är det alternativ två? Första meningen nämner ju just diabetes, så läsaren vet att texten handlar om det – därför är det logiskt för läsaren att nästa mening börjar med det, och den nya informationen, om de specifika komplikationerna, tillförs först mot slutet av meningen. I alternativ ett funderar vi däremot troligtvis (om än för bara någon sekund) på varför vi nu läser om problem med hjärtat, njurarna och synen – vi får ju vänta tills slutet av andra meningen för att förstå hur de två meningarna hänger ihop.

Det är dock inte så att du alltid ska börja varenda mening med exakt samma ord som du avslutade den föregående med, som i exemplet – det skulle tvärtom upplevas som lite stolpigt. Det viktiga är att det kända i meningen (diabetes) kommer före det okända (de specifika komplikationerna). Ett annat möjligt sätt att skriva informationen ovan är därför:

  • Cirka 400 000 svenskar lider av diabetes. Komplikationer till diabetes kan bland annat vara problem med hjärtat, njurarna och synen.

Nu skulle det kunna invändas att alla tre alternativen är hyfsat lättförståeliga. Det kan bero på att informationen i just de här meningarna är relativt lätt att ta till sig – och att det bara är två meningar, inte en hel text. Kom dock ihåg att ju mer komplicerat ett ämne är, desto viktigare är det att texten är lätt att följa. När du skriver om komplicerade ämnen – som du ju ofta gör som student – är det därför extra viktigt att inleda meningar med det du just skrev om, och sedan tillföra ny information först mot slutet av meningen.

Senast uppdaterad: 
2020-06-18