Skriva akademiskt

Akademisk stil

När du skriver en text på universitetsnivå förväntas du följa vissa normer vad gäller språk, stil och struktur. Hur väl du lyckas med det avgör hur din text kommer att uppfattas. Tänk dig följande situation: Du är ute på en promenad när du ser en av dina föreläsare på avstånd. Det är en respekterad, kunnig och ganska traditionell lärare, och du vill gärna göra ett gott intryck. När ni möts så nickar hen igenkännande, varpå du glatt utbrister ”Tjaaa!”. Det är en hälsning som är accepterad i vissa sammanhang – när du träffar en kompis exempelvis – men inte i mera formella sammanhang. Man kan nog anta att din föreläsare tänkte mycket mer på hur du hälsade, det vill säga stilen, än på innehållet i det du sade.

På samma sätt är det med akademiskt skrivande: om du inte följer de förväntningar som finns på hur texten ska vara uppbyggd och formulerad, så kommer läsaren att fokusera mer på formen, det vill säga hur texten är skriven, och mindre på innehållet. När du lagt mycket tid på att tillgodogöra dig kunskap och vill förmedla den, se då också till att formen lyfter fram innehållet snarare än tvärtom.

Akademisk stil

Den akademiska stilen innebär att din text ska kännetecknas av:

  • organisation
  • saklighet
  • precision
  • koncentration.

Organisationen av texten, alltså i vilken ordning du väljer att presentera något, ska underlätta för läsaren att både hitta i texten och därefter tillgodogöra sig innehållet. Här arbetar du på flera olika nivåer, från texten som helhet, till hur meningarna hakar i varandra. Läs mer om akademiska texters struktur.

Saklighet innebär att du lämnar värderingar utanför texten. Din uppgift som skribent är att presentera något som läsaren i sin tur kan värdera. Det innebär att du lämnar källor på allt du skriver som inte är din egen argumentation, att du undviker värdeladdade ord och att du låter texten fokusera på ämnet och inte på dig som författare. Se exempel på hur din text kan bli mera saklig.

Precision åstadkommer du bland annat genom att använda de precisa begreppen för olika företeelser, alltså de områdesspecifika orden eller fackspråket. Läs mer om hur du gör din text mer precis.

Koncentration av texten innebär att du ger läsaren relevant information med så få ord som möjligt. Läs mer om hur du kan göra för att koncentrera din text.

Användning av källor

En viktig del i arbetet med att skriva akademiskt är att (korrekt) kunna använda, återge och hänvisa till andra källor i din egen text. När du använder någon annans material (text, bilder, illustrationer eller tabeller till exempel) måste du tydligt ange källan, dels genom en källhänvisning i texten, dels genom information om källan i en källförteckning (referenslista). Det gäller även om du har använt dina egna ord, det vill säga omformulerat informationen. (Det gäller faktiskt också om du citerar dig själv, till exempel återanvänder information från en text du har skrivit tidigare i något annat sammanhang än den aktuella kursen.) Läs mer om att skriva referenser i akademiska texter.

Skrivprocessen

Att skriva en akademisk text innebär ofta ganska många steg i skrivandet, till exempel:

  • analys av uppgiften
  • materialinsamling
  • utkastskrivande
  • bearbetning
  • granskning.

Här går vi igenom vad du behöver tänka på i de olika stegen i processen

Verktyg för ditt skrivande

Akademiskt skrivande ställer krav på noggrannhet när det gäller stavning, böjning, ordföljd och ordförråd. Läs mer om olika verktyg som hjälper dig att utveckla ditt skrivande.

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivpedagoger kan du boka tid och få personlig hjälp, både på campus och på distans, med din text.

Endast bokad handledning
08-524 84 000
[Fotograf Erik Cronberg]

Senast uppdaterad: 
2019-04-11