Del 5 - FAQ

Referens till webbsida

När det inte går att importera en referens via en databas (till exempel en webbsida) finns möjligheten att själv lägga in referensen i Endnote-biblioteket. Det gör du under fliken Collect och New Reference. Var då noga med att välja vilken typ av referens det är som du ska lägga in. Det valet gör du under Reference Type, välj Web Page om det är en webbsida du ska referera till.

De fält som behöver fyllas i för Vancouver-stilen är: Author, Title [Internet], Year, Place Published, Publisher, Access Date, Access Year och URL.

De fält som behöver fyllas i för APA-stilen är: Author, Title, Year, Access Date, Access Year och URL.

Är du osäker på vilka uppgifter som ska ingå i referensen? Ta hjälp av våra guider i Vancouver- och APA-systemet.

Referens till rapport

Om du vill ha en referens till en rapport, kolla först om rapporten finns att exportera från Libris eftersom du då får den importerad till ditt Endnote online bibliotek som en färdig referens. Om den inte finns där behöver du lägga in rapporten manuellt i ditt Endnote Online bibliotek. Det gör du under Collect och New Reference, likt bilden ovan men i Reference Type väljer du Report om det är en tryckt rapport du har läst, om du däremot har läst den på nätet ska du istället välja Web Page.

Titta i våra APA- och Vancouver-guider för att se vilka uppgifter som ska ingå i referensen.   

Tänk dock på några saker angående rapporter som hittats på nätet:

I Vancouver-systemet ska ordet Internet komma direkt efter titeln så skriv det därför i fältet som heter Title field, direkt efter titeln.

I det fält som du ska lägga in ett datum, måste du skriva hämtad den... och sen följt av datumet, för att det ska bli rätt. 

Samarbeta i ett dokument

Ska ni skriva en uppsats/artikel/rapport/text tillsammans och funderar på hur ni ska kunna integrera Endnote Online när ni arbetar gemensamt med ett och samma dokument?

Då finns det ett par saker ni bör tänka på.

En möjlighet är att man lägger ett gemensamt Word-dokument på ett ställe som båda kommer åt och sedan skapar ett gemensamt Endnote Online-konto. Därefter ser man till att bara en person i taget arbetar med dokumentet. Detta bör i praktiken fungera relativt bra. Vad man i absolut största mån bör undvika är att man använder sig av flera Word-dokument eftersom detta kan skapa stora bekymmer. Har man flera Endnote Online konton är det viktigt att de referenser ni använder i texten också finns i de Endnote Online konton ni använder.

Vår rekommendation vid samarbete kring ett dokument är dock att en person blir ensam administratör för Endnote Online-delen. Vår erfarenhet är att ni kommer att stöta på mindre bekymmer om ni gör på det här sättet. Detta innebär att om ni skriver på en text men inte är ansvarig för Endnote-delen så kan ni istället göra notiser i texten där ni vill infoga referenser med tydlig information om vilken/vilka referenser det handlar om så att den utsedda administratören sedan i efterhand kan infoga korrekta referenser.

Om ni har delat grupper med referenser med varandra går det bra att plocka in dem i Word. Om du blivit tilldelad en grupp som någon annan har skapat så måste du bara bocka i en ruta först för att referenserna ska komma in i Word. Gå till Organize och Other's Groups. Där hittar du rutan som heter Use for Cite While You Write, bocka i den. Sen kan du behöva logga ur ditt Endnote-bibliotek för att det ska fungera.

Om fliken i Word inte dyker upp

Har du haft Office-programmet nedstängt under installationen av Endnote-plug-inet? 

Har du gjort de senaste uppdateringarna för Word och har du en Word-version som är kompatibel med Endnote? 

Kontakta Endnote's support för hjälp. Det går bra att chatta eller mejla till dem. 

Dubbletter 

Det är viktigt att regelbundet kontrollera eventuella dubbletter i Endnote-biblioteket. Dubbletter ställer nämligen till det när referenserna sen läggs in i Word. Ett sätt att kontrollera dubbletter är att gå in under fliken Organize och sen Find Duplicates. Gör en extra kontroll genom att sortera alla dina referenser på till exempel Title så ser du lätt vilka som är dubbletter.

Tidskriftstitlar

Det är viktigt att gå igenom referenserna du har samlat i gruppen All My References. Eventuellt har du referenser där tidskriftstiteln är fullt utskriven och en del referenser med tidskriftstitlarna i förkortad form. Olikheten beror på vilken databas du har importerat referenserna ifrån. Klicka på det fält i referensen du vill ändra och texten hamnar i redigeringsläge. Ändra till fullständig eller förkortad tidskriftstitel.

När du börjar skriva ditt arbete ska du också välja vilket system av referenshantering du ska använda dig av, d.v.s. hur vill du att referenserna och citeringarna ska se utformas. På KI används framför allt Vancouver eller APA som stilmallar. Enligt Vancouver, som är standard inom medicin, ska tidskriftstitlarna vara förkortade. I APA däremot ska de vara fullt utskrivna.

Det här kan ställa till det eftersom vissa databaser som Pubmed levererar förkortade tidskriftstitlar medan andra, till exempel Cinahl, skickar med fullt utskrivna tidskriftstitlar.

Om du importerat referensen från Pubmed finner du den fullt utskrivna tidskriftstiteln i fältet Alternate Journal.

Senast uppdaterad: 
2018-11-21