Del 4 - Använda referenser (Word - PC)

Kontrollera alltid att dina referenser blivit korrekta enligt den referensstil du använder. 

Hämta plug-in

Till Endnote Online finns en plug-in till Microsoft Word – Cite While You Write (CWYW) – som du använder när du vill infoga citeringar i din text. Denna plug-in är kompatibel med:

PC: Word 2003, 2007, 2010, 2013 och 2016
Mac: Word 2008, 2011 och 2016

Fliken i Word finns installerad på samtliga studentdatorer. I datorsalarna finns även Endnote-klientprogrammet installerat varför kan det stå Endnote X7 i stället för Endnote Web i fliken; detta kan även vara aktuellt för dig som installerar fliken på din egen dator. För att ändra till Endnote Online klickar du på Preferences... och Application.

Vill du installera tillägget på din egen dator loggar du in i Endnote Online, klickar på Format och Cite While You Write Plug-In.

Stäng alla öppna fönster för Microsoft, Word och Outlook innan du startar installationen.

Under tiden programmet installeras får du några valmöjligheter:

Vid Set Server väljer du Default.
Vid Select Features väljer du Cite While You Write Microsoft Word.

Programmet kan vilja att du startar om din dator efter installationen. Det är inte säkert att det behövs utan öppna Word och kontrollera att fliken installerats. Om den inte installerats kan du pröva att starta om din dator.

Om fliken inte dyker upp ändå kan du pröva att ladda ner och köra Installationsfilen igen.

Infoga referenser

Skriv på din text och när du behöver infoga en refererens välj Endnote Web på menyn.

1. Ställ markören där du vill att referensen ska infogas i texten.

2. Klicka på Find Citations. (Första gången du gör det, efter att dokumentet har varit nedstängt, behöver du logga in på ditt Endnote-bibliotek via Word. En inloggningsruta dyker upp.)

3. En dialogruta dyker upp. Skriv till exempel in ett författarnamn eller ord i titel i sökrutan. Det måste stavas exakt rätt för att referensen ska hittas. Ett tips är att kopiera titeln på den referens du vill infoga från din Endnote Online grupp.

4. Klicka på Find.

5. Markera referensen och klicka på Insert. Referensen kommer in som en preliminär referens enligt följande: {Abbis, 1985, Diabetic specialists-why not}.

6. Fortsätt skriva på ditt arbete och infoga referenserna enligt ovan.

7. Om någon annan delat en grupp referenser med dig som du vill kunna lägga in i Word, gör såhär:

Under Organize, gå till Other's Groups och till den grupp du blivit tilldelad. Bocka i rutan Add to Cite While You Write. Logga därefter ur ditt Endnote-bibliotek och dyker det inte upp direkt är det för att det kan bli en viss fördröjning.

Referenslista

När du är färdig och vill skapa en referenslista, klicka på lilla pilen nere till höger i gruppen vid Bibliography. En dialogruta dyker upp.

Välj det dokument du arbetar med i den första rullgardinsmenyn och sedan väljer du det referenssystem du ska använda för dina referenser i rullgardinsmenyn vid rubriken With output style.

Klicka sedan på OK. Din bibliografi skapas i dokumentet.

Du kan alltid ändra referensstil genom att välja en ny i rullgardinsmenyn Style i Word. När ny stil valts uppdateras alla referenser i dokumentet på en gång. 

Fristående referenslista

Om du behöver en lista av referenser, till exempel om du behöver en litteraturlista, gör du såhär:

  1. Flytta över de referenser du vill ha i listan till en folder under fliken My References.
  2. Under fliken Format väljer du Bibliography.
  3. Vid References väljer du den folder du har lagt dina referenser i.
  4. Vid Bibliography style väljer du den stil du vill ha dina referenser i.
  5. Vid File Format väljer du t.ex. TXT (plain text file).
  6. Klicka på någon av knapparna, där du har möjlighet att spara, e-posta eller skriva ut litteraturlistan.

Ändra i en referens

Om du behöver ändra i en referens, till exempel förkorta en tidskriftstitel, ska det inte göras i referensen i Word eftersom den ändringen kommer att försvinna så fort du uppdaterar dokumentet. Ändringen ska göras i EndNote-biblioteket där du söker fram referensen, klickar på titeln och sen klickar i de fält i referensen där ändringarna ska göras. Spara.

Sen går du till Word och klickar på den referens du har ändrat. Nu finns två tillvägagångssätt för hur ändringen ska slås igenom i Word:

1. Klicka på Convert to Unformatted Citations, knappen under Convert Citations and Bibliography. Då avformateras alla dina referenser i dokumentet.

Klicka sen på Update Citations and Bibliography. Då uppdateras och formateras alla dina referenser och ändringen ska ha slagit igenom.

2. Om du har testat det första alternativet utan resultat, testa detta alternativ. Klicka på referensen i Word. Högerklicka sen och välj det sista alternativet i menyn, Edit Citation(s) och därefter More.

Då kommer det upp en ruta och kontrollera att det är rätt referens som är markerad. Klicka på den lilla pilen ute till höger om referensen och välj Update from My Library... Då dyker en ny ruta upp som frågar om du vill lägga in den uppdaterade referensen, klicka på Insert och sen i nästa ruta som kommer upp, OK. Då ska ändringen ha slagit igenom.

Ta bort koderna 

När du är klar med ditt dokument och ska skicka iväg det till exempel till din handledare är det viktigt att du tar bort Endnotes koder från ditt Word-dokument. Dessa koder är osynliga men nödvändiga för att kopplingen mellan Word och Endnote Online ska fungera. Spara ett dokument med koder (som du själv har kvar) och ett utan koder (att skicka iväg).

1. Välj Endnote på menyn.
2. Klicka på Convert Citation and Bibliography. Välj Convert to Plain Text från listan som fälls ut.

3. Du får upp en dialogruta med frågan om du vill spara dokumentet eller fortsätta utan att spara field codes. Välj Yes och spara ett dokument med koder och sedan ett utan koder.

Ett tips är att namnge dokumenten med och utan kod så att du tydligt kan skilja dem åt. 

Viktigt att svara Yes så att det skapas en kopia att spara med alla koder kvar.

Senast uppdaterad: 
2018-01-24