Del 3 - Använda referenser (Word - Mac)

Kontrollera alltid att dina referenser blivit korrekta enligt den referensstil du använder. 

Cite while you write

Till Endnote Online finns ett plug-in till Microsoft Word, det heter Cite While You Write (CWYW). Det används bland annat till att lägga in referenser i texten medan du skriver.

Obs! Säkerställ att ditt Office-paket för Mac har de senaste uppdateringarna! Du hittar dem under Hjälp-menyn i din laptop.

Cite While You Write är kompatibelt med:

PC: Office 2003, 2007, 2010, 2013 och 2016
Mac: Office 2008, 2011 och 2016

När du ska installera Cite While You Write till din egen Mac, börja med att logga in på ditt Endnote Online, klicka på Format och Cite While You Write Plug-In. Välj Download Macintosh.

När Cite While You Write är installerat finns en ny flik i ditt Word-program som heter EndNote. Om inte, titta under Verktyg i Word.

När Cite While You Write är installerat behöver du gå till Cite While You Write Preferences..., välj EndNote online och logga in med de uppgifter du loggar in med till ditt Endnote Online-konto.

Om Cite While You Write-fliken inte dyker upp, eller om den försvunnit efter att du uppdaterat till den senaste versionen av Word 2016, kan du du pröva att följa instruktionerna på dessa sidor:

Endnote's Troubleshooting guide

Installing the Cite While You Write Plug-in for Macintosh  

Infoga referenser

När du ska infoga en referens i din text i Word:

1. Placera markören där du vill infoga referensen i texten.

2. Klicka på Insert Citation

3. En dialogruta dyker upp. I den får du söka efter den referens du ska infoga, sök då antingen på författarens efternamn, något ord i titeln eller årtal. Tänk på att du måste stava korrekt för att referensen ska kunna återfinnas, annars får du inga träffar. 

4. Markera referensen och klicka på Insert. Referensen kommer då att infogas som en tillfällig referens och se ut såhär: {Baxter, 2013, Intensive cataract training: a novel approach}

5. Fortsätt att skriva på din text och infoga referenser enligt ovanstående beskrivning. 

Referenser som är delade med någon annan

Om någon har delat en grupp referenser med dig som du vill kunna infoga i texten i Word, gör såhär: gå till ditt Endnote Online-bibliotek, under fliken Organize, gå till Other's Groups och till den grupp som blivit delad med dig. Klicka i den ruta som heter Use for Cite While You Write. Logga sen ur ditt Endnote Online-bibliotek och logga in igen. Om det inte fungerar att infoga referenserna från den tilldelade gruppen direkt så kan det bero på att det kan bli en viss fördröjning.

Referenslista

När dina referenser är infogade i texten i Word behöver du infoga referenslistan. Klicka på Bibliography och välj Configure Bibliography...

Välj din referensstil i rullgardinsmenyn under With output style och sedan OK.

Din referenslista är nu infogad i slutet av ditt dokument.

Om du vill ändra referensstil, gör likt proceduren ovan, gå in i rullgardinsmenyn under With output style och välj stil.

Om denna ruta dyker upp,

behöver du göra en enkel procedur för att kunna välja eller ändra referensstil. 

Börja med att klicka på OK.

I nästa ruta:

ändra i den ruta som heter Hanging indent, från en punkt till ett kommatecken, som på bilden ovan. Sedan OK

Denna korrigering kan behöva göras varje gång du uppdaterar dokumentet. 

Fristående referenslista

Om du behöver en fristående referenslista, till exempel till en litteraturlista, gör såhär:

  1. Flytta över de referenser du vill ha till referenslistan till en folder under fliken My References.
  2. Under fliken Format välj Bibliography.
  3. References, välj den folder du har lagt referenserna i. 
  4. Bibliography style, välj den referensstil du vill att referenserna ska formateras i. 
  5. File Format, välj till exempel TXT (plain text file).
  6. Klicka på någon av knapparna, som ger dig möjlighet att spara, e-posta eller skriva ut referenslistan.

Ändra i en referens 

Om en referens behöver ändras, om till exempel ett årtal saknas eller om en uppgift behöver läggas till, ska ändringen göras i referensen i ditt Endnote Online-bibliotek och inte i Word. Görs ändringen i Word kommer den att ändras tillbaka till den ursprungliga referensen varje gång du uppdaterar Word-dokumentet. När du ska ändra i referensen i ditt Endnote Online-bibliotek, gå till den referens det gäller och klicka i de fält som ska uppdateras och sedan Save.

I ditt Word-dokument finns det sen två alternativa sätt att få uppdateringen att slå igenom:

1. Klicka på Unformat Citation(s). Nu blir alla dina referenser oformatterade. 

Klicka på Configure Bibliography och OK. Nu ska alla dina referenser vara uppdaterade och formatterade enligt det referenssystem du har valt.

Om det första alternativet inte fungerade, testa att göra såhär istället:

Klicka på referensen i Word så att den markeras. Högerklicka sen på den och välj Edit Citation(s) och sedan More

Då dyker det upp ett nytt fönster och kontrollera att det är rätt referens som är markerad. Klicka på den lilla pilen till höger om referensen och välj Update from My Library...

Då dyker ett fönster upp som frågar om du vill infoga den uppdaterade referensen, klicka på Insert och sedan OK. Nu ska ändringen ha gått igenom. 

Ta bort koderna

När ditt Word-dokument är färdigt och redo att sändas till till exempel din handledare, så är det viktigt att ta bort koderna till Endnote först. Koderna är osynliga men det är de som är länken mellan Word och ditt Endnote Online-bibliotek och om någon annan går in i ditt dokument och gör ändringar kan det bli problematiskt med koderna. Så när du ska ta bort dem, försäkra dig först om att du har en sparad kopia med koderna och ett tips är att döpa den kopian "med koder" så att du lätt ser vilket dokument det är som har koder. Gör sen såhär:

Klicka på Tools och sedan Convert to Plain Text.

En dialogruta dyker upp som frågar om du vill spara dokumentet innan du tar bort koderna. Klicka på Save. Sedan skapas en kopia med ett dokument utan koder. Det ska du skicka till handledaren, och sedan lämna in när ditt arbete är färdigt. När du skickar det till din handledare och sedan ska göra ändringar i dokumentet så utgår du från dokumentet utan koder (som handledaren har tittat på) men ändrar i det dokument som har koder. 

Viktigt! Namnge ditt dokument så att det tydligt framgår vilket som har koder och vilket som inte har det. Är koderna borttagna går de inte att få tillbaka!

Svara Yes för att en kopia ska sparas.

Senast uppdaterad: 
2019-03-06