Del 2 - Samla referenser

Kontrollera alltid att dina referenser blivit korrekta enligt den referensstil du använder.
Du kan spara referenser till Endnote online på två sätt i Pubmed. Vilket sätt du använder dig av spelar ingen roll.

Pubmed

 1. Gör en sökning i Pubmed.
 2. Markera de referenser du vill föra över genom att bocka i rutan bredvid referensen.
 3. Klicka på Send to ovanför resultatlistan.
 4. Välj Citation manager.
 5. Klicka på Create File och filen sparas i till exempel Downloads/Hämtade filer i din dator.

Eller så kan du göra så här.

Du sparar referenserna via Save-knappen. När du klickat på Save, ska du välja Format: PubMed.

Välj Pubmed

När du sen ska importera den fil som referensen nu blivit nedladdad som i din dator, till ditt Endnote Online-bibliotek gör du såhär: klicka på fliken Collect, sen Import References

Välj först filen i datorn, den heter oftast pmid och sen ett nummer och slutar med .txt.

Under Import Option: välj Pubmed_(NLM)

Cinahl

 1. Gör en sökning i Cinahl (EBSCO)
 2. Klicka på den blå knappen med ett plustecken för att spara artiklar i en tillfällig mapp för senare import till Endnote Online. Den blå knappen blir då en gul mapp så att du enkelt kan se vilka referenser du har sparat över till Folder.
 3. Klicka på Folder view i panelen till höger.
 4. Klicka på ikonen Export längst ner för export av referenser.
 5. Välj Direct Export to EndNote Web och klicka på Save.
 6. Referenserna läggs in i ditt EndNote Online bibliotek.

Web of Science

 1. Gå till databasen Web of Science och gör en sökning.
 2. Markera några referenser som du vill ta med dig till Endnote Online.

 3. Klicka på knappen Save to Endnote online.
 4. I det pop-upfönster som dyker upp väljer du i Record content: Author, Title, Source, Abstract.

 5. Klicka på Send.

När du exporterar från Web of Science importeras referenserna direkt, utan att du behöver välja Filter och vilken grupp du vill lägga dem i. Referenserna hamnar i gruppen [Unfiled] i Endnote Online. Du får sen välja vilken grupp du vill lägga dem i. Om du inte har skapat någon grupp tidigare, klicka på New Group och skapa en grupp. Ett popup-fönster dyker upp och ger dig möjlighet att döpa den nya gruppen du skapar. Du kan enkelt flytta referenserna till en annan grupp när du befinner dig under fliken All my References

Libris (böcker och rapporter) 

 1. Gör en sökning i Libris
 2. Markera de referenser du vill ta med till Endnote i träfflistan.
 3. Klicka sedan på knappen Skapa referenser som du hittar längst ner på sidan.
 4. Välj .RIS i rullgardinsmenyn efter rubriken Format.

   
 5. Klicka på Spara som fil. En dialogruta dyker upp. (Om den inte dyker upp måste du klicka på Click for more options på den gula listen som skapas.) Spara filen.
 6. Filen kommer att hamna i Downloads.

Gå till Endnote Online:

 1. Klicka på Import References under fliken Collect i Endnote Online.
 2. Klicka på Choose File och leta upp filen i Downloads.
 3. Nästa steg är att välja ett filter från rullgardinsmenyn. Välj filter RefMan RIS.
 4. Välj vilken grupp du vill importera dina referenser till. Om du inte har skapat någon grupp tidigare, klicka på New Group och skapa en grupp. Ett popup-fönster dyker upp och ger dig möjlighet att döpa den nya gruppen du skapar.
 5. Klicka på Import.

Google Scholar

För att kunna importera referenser från Google Scholar måste du först göra en enkel inställning: Klicka på Inställningar/Settings under menyn högst upp till vänster på sidan. Under rubriken Bibliografiförvaltare väljer du i Visa länkar att importera citeringar till Endnote i rullgardinslistan. Klicka på Spara.

Gör en sökning i Google Scholar.

 1. Importera till Endnote (det går endast att importera en referens åt gången).
 2. Klicka på Spara som fil. En dialogruta dyker upp (Om den inte dyker upp måste du klicka på Click for more options på den gula listen som skapas. Välj sedan Download file).
 3. Filen hamnar i Downloads.

Gå till Endnote Online:

 1. Klicka på Import references under fliken Collect.
 2. Klicka på Choose File och leta upp filen i Downloads.
 3. Välj Endnote Import i filterlistan och klicka på Import-knappen.
 4. Välj vilken grupp du vill importera dina referenser till. Om du inte har skapat någon grupp tidigare, klicka på New Group och skapa en grupp. Ett popup-fönster dyker upp och ger dig möjlighet att döpa den nya gruppen du skapar.
 5. Klicka på Import.

reSEARCH

1. Gör en sökning i reSEARCH

2. När du har hittat en referens som du vill spara till ditt Endnote Online bibliotek, klicka på de tre punkterna ute till höger. 

3. Då får du fram alternativet att spara referensen till Endnote Online, klicka där.

4. Referensen sparas till ditt Endnote Online bibliotek. 

Referens till webbsida

När det inte går att importera en referens via en databas (till exempel en webbsida) finns möjligheten att själv lägga in referensen i Endnote-biblioteket. Det gör du under fliken Collect och New Reference. Var då noga med att välja vilken typ av referens det är som du ska lägga in. Det valet gör du under Reference Type, välj Web Page om det är en webbsida du ska referera till.

De fält som behöver fyllas i för Vancouver-stilen är: Author, Title [Internet], Year, Place Published, Publisher, Access Date, Access Year och URL.

De fält som behöver fyllas i för APA-stilen är: Author, Title, Year, Access Date, Access Year och URL.

Är du osäker på vilka uppgifter som ska ingå i referensen? Ta hjälp av våra guider i Vancouver- och APA-systemet.

Senast uppdaterad: 
2020-10-16