Del 1 - Skapa ett referensbibliotek

Skapa ett konto 

Börja med att skapa ett Endnote Online-konto. Klicka på Sign up. Du kommer till ett formulär som du fyller i och du behöver bara fylla i fälten som är obligatoriska.

Du behöver inte använda din KI-epost vid registreringen.

När ditt konto är skapat kan du gå direkt till Endnote Online för att logga in. En gång per år måste du dock förnya ditt konto och bekräfta att du fortfarande är anknuten till Karolinska Institutet. Då går du via länken på bibliotekets webbplats och loggar in därifrån så uppdateras det.

Skapa grupper

Du kan enkelt organisera dina referenser genom att skapa grupper. Det gör du under fliken Organize och Manage My Groups och knappen New group så får du ge gruppen ett namn. Där kan du också ta bort grupper och ge dem ett nytt namn. Oavsett om du lagt dina referenser i grupper, finns alltid alla dina referenser kvar i All my references. Det är därifrån du delar ut dina referenser till de grupper du skapar.  

Dela referenser

Du kan också välja att dela en grupp av referenser med någon annan genom att klicka på Manage Sharing och skriva in e-postadressen till din kollega. Du måste använda den adress din kollega har angett för sitt konto hos Endnote Online.

Om någon annan delar sina referenser med dig och som du vill kunna använda i Word, gör såhär: 

Under Organize, gå till Other's Groups och till den grupp du blivit tilldelad. Bocka i rutan Use for Cite While You Write. Logga därefter ur ditt Endnote-bibliotek och dyker det inte upp direkt är det för att det kan bli en viss fördröjning.

Senast uppdaterad: 
2019-03-13