Ska jag verifiera även abstracts, editorials och liknande?

Ja, vi rekommenderar att du verifierar alla dina publikationer oavsett typ. De kommer inte att påverka någon av de bibliometriska indikatorer som vi räknar ut – vi räknar inte in dessa publikationstyper i citeringsanalyser – men det kan vara intressant i andra typer av analyser att veta vad KI till exempel har haft med på konferenser och liknande.

Generellt kan man säga att vi i varje analys strävar mot att det aldrig ska straffa sig för den enskilde forskaren att verifiera en publikation, även om publikationen råkar ha genomsnittligt lägre värden än forskarens övriga verifierade publikationer. Ett sätt att göra detta är till exempel att när vi beräknar medelvärden enbart räkna på de verifierade publikationer som har högst värden på den aktuella indikatorn.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09