Springer Compact

Som forskare vid Karolinska Institutet kan du publicera dig open access utan avgift i drygt 1 950 hybridtidskrifter från Springer.

Villkor för avtalet 

  • Du ska vara corresponding author
  • Du ska vara affilierad till KI och bör även ange detta i artikeln
  • Använd din e-postadress som slutar på @ki.se och ange Karolinska Institutet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Författarinstruktioner

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Vilka artikeltyper ingår i avtalet?

  • Original paper (inkluderar även Study Protocols)
  • Review paper
  • Brief communication
  • Continuing education

Vad ingår inte i avtalet?

Vänligen notera att avgifter för till exempel färgillustrationer och offprints inte ingår.

Licensalternativ för publicering

Avtalet tillåter publicering med CC-BY-licens. Mer om CC-BY-licenser.

Mer information

Kontakta forskarstöd om du har frågor kring hur det fungerar, eller om publicering i allmänhet. 

Senast uppdaterad: 
2020-06-24