Workshoppar för forskare och doktorander

Under terminstid ger KIB en serie workshoppar öppna för alla doktorander och forskare vid KI. Workshopparna hålls på engelska men personalen pratar även svenska. Se kalendern för tider och registrering. Många workshoppar ges också "on demand" på tider och platser som passar dig och din grupp. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Workshoppar i kalendern

 • Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
  Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.
 • Endnote X9 – hantera dina referenser 
  Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp av referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Läs mer om kursen
 • Att skriva litteraturöversikten till din halvtidsrapport
  Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och struktur, och du kommer lära dig att skriva en välstrukturerad, tydlig och kortfattad litteraturöversikt. Du får också chansen att arbeta med din egen text.
 • Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript
  Att välja tidskrift för publicering är inte alltid ett enkelt beslut och det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Syftet med den här workshopen är att introducera olika verktyg som stödjer dig i att göra ett informerat val. Under workshopen diskuterar vi faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att diskuteras ur ett verktygs-orienterat perspektiv.
 • iThenticate – ett verktyg för att upptäcka plagiat
  Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker om tolkningen av rapporten. Workshoppen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
 • Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer
  I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett författar-ID (ORCID). Om så önskas kan vi också diskutera andra mätvärden: på artikelnivå, på tidskriftsnivå och alternativa mätvärden.
 • Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
  Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshoppen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (obligatoriskt från den 1 januari 2019), KI-riktlinjer och mycket mer behandlas. Ingår gör också en demonstration av ELN med tips och knep i systemet - om du inte redan har ett ELN-konto, uppmanas du att ansöka om ett före workshoppen. Läs mer om ELN
 • Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter
  En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser och dokumentation. Workshopen innehåller också demonstrationer och tid för egen sökning.
 • Open Science-presentationer 
  Här presenteras olika databaser inom det biomolekylära området och hur de kan vara användbara i ditt arbete.
 • Skriva populärvetenskapligt för allmänheten 
  När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet. Under den här workshoppen kommer du att få råd om hur du kan anpassa innehållet, upplägget och språket i din text för att både väcka och behålla läsarnas uppmärksamhet – vilket ofta är än mer viktigt när du skriver för icke-experter. 
 • NY! Öppen vetenskap - Dela dina artiklar och dina data (erbjuds ej on demand)
  I den här workshopen får du en kort introduktion till begreppet öppen vetenskap, efter vilket vi fokuserar på hur man kan dela artiklar och data. Vi går igenom begrepp som preprints och parallellpublicering samt funktioner inom peer review. Gällande forskningsdata tar vi upp hur du förbereder data som ska delas, hur man identifierar lämpliga repositorier och vad man bör tänka på kring känsliga data innehållande uppgifter människor.
 • NY! Använd källor effektivt och undvik plagiat (erbjuds ej on demand)
  En central del av det akademiska arbetet är att använda källor på ett tydligt och transparent sätt – vilket också speglas i forskarutbildningen på KI. Under denna workshop får du lära dig att använda källor på ett effektivt sätt som förbättrar ditt akademiska skrivande och som hjälper dig att undvika oavsiktlig plagiering. 

Workshoppar "on demand"

Förutom många av de ovanstående erbjuds även andra workshoppar ”on demand” till din forskargrupp eller annan enhet. Dessa listas här. För beställning fyll i formuläret.

 • Pubmed – avancerade funktioner, MeSH och alternativa gränssnitt 
  I denna workshop lär du dig att använda mer avancerade funktioner i Pubmed, hur sökmotorn fungerar och hur du bäst anpassar din sökning. Dessutom kommer workshoppen att diskutera olika alternativa gränssnitt till Pubmed. Workshoppen innehåller både demonstrationer och tid för egen sökning på ditt forskningsämne.
 • Open Access – så här funkar det

 • Oseriösa förlag (så kallade rovdjursförlag) – hur man undviker dem 

Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL)

KIB erbjuder kursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL) för KI:s doktorander. Kursen motsvarar 3 hp och ges tre gånger per termin, två på campus och en på distans. Kursen kretsar kring hur man strukturerar, skriver, formaterar och publicerar vetenskapliga texter. Anmälan görs via kurskatalogen

Kurser i systematiska litteraturöversikter

På KI erbjuds två kurser på forskarutbildningsnivå i systematiska litteraturöversikter där sökargruppen undervisar i litteratursökningsmetodik:

Senast uppdaterad: 
2021-01-03