Workshoppar för forskare och doktorander

Under terminstid ger KIB en serie workshoppar öppna för alla doktorander och forskare vid KI. Workshopparna hålls på engelska men personalen pratar även svenska. Se kalendern för tider och registrering. Många workshoppar ges också "on demand" på tider och platser som passar dig och din grupp. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Workshoppar i kalendern

Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL)

KIB erbjuder kursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL) för KI:s doktorander. Kursen motsvarar 3 hp och ges tre gånger per termin, två på campus och en på distans. Kursen kretsar kring hur man strukturerar, skriver, formaterar och publicerar vetenskapliga texter. Anmälan görs via kurskatalogen

Kurser i systematiska litteraturöversikter

På KI erbjuds två kurser på forskarutbildningsnivå i systematiska litteraturöversikter där sökargruppen undervisar i litteratursökningsmetodik:

 • Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
  Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.
 • Endnote X9 – hantera dina referenser 
  Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp av referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Läs mer om kursen
 • Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
  Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och struktur, och du kommer lära dig att skriva en välstrukturerad, tydlig och kortfattad litteraturöversikt. Du får också chansen att arbeta med din egen text.
 • Publicera med genomslag – välj tidskrift för publicering
  Att välja tidskrift för publicering är inte alltid ett enkelt beslut och det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Syftet med den här workshopen är att introducera olika verktyg som stödjer dig i att göra ett informerat val. Under workshopen diskuterar vi faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att diskuteras ur ett verktygs-orienterat perspektiv.
 • iThenticate – ett verktyg för att upptäcka plagiat
  Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker om tolkningen av rapporten. Workshoppen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
 • Hur du skriver din avhandling
  Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips.
 • Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer
  I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett författar-ID (ORCID). Om så önskas kan vi också diskutera andra mätvärden: på artikelnivå, på tidskriftsnivå och alternativa mätvärden.
 • Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
  Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshoppen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (obligatoriskt från den 1 januari 2019), KI-riktlinjer och mycket mer behandlas. Ingår gör också en demonstration av ELN med tips och knep i systemet - om du inte redan har ett ELN-konto, uppmanas du att ansöka om ett före workshoppen. Läs mer om ELN
 • Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter
  En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser och dokumentation. Workshopen innehåller också demonstrationer och tid för egen sökning.
 • Open Science-databaser
  Under workshopen kommer fyra fritt tillgängliga biomolekylära databaser att presenteras. Du kommer ges möjlighet att utforska två “ELIXIR"-databaser (Europe PMB and Biostudies) som erbjuder textanalys så väl som datapublicerings- och länkningsfunktioner. Vi tittar också närmare på två "genombrotts"-databaser, Open Targets (för drug target validation) och Monarch Initiative (för phenotype comparison) som båda erbjuder nya möjligheter att åskådliggöra komplexa underliggande bevis.
 • Presentera muntligt – för doktorander och forskare
  Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna intensiva workshop kommer du att få praktiska råd och konkret feedback för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer. Du ombeds förbereda dig inför workshoppen genom att göra ett utkast till en fem minuter lång presentation. Under workshoppen ges du först råd och verktyg för att förbättra din presentationsteknik, och vi kommer också att diskutera hur du kan hantera eventuell nervositet och tala med klar och tydlig röst när du presenterar. Du kommer sedan ha tid att revidera din presentation innan du framför den inför en skrivpedagog och en liten grupp av stöttande och intresserade doktorander. Till sist kommer du att få konstruktiv feedback från dina lyssnare och på detta sätt kunna förbättra den aktuella presentationen liksom din presentationsteknik i allmänhet. 

Workshoppar "on demand"

Förutom många av de ovanstående erbjuds även andra workshoppar ”on demand” till din forskargrupp eller annan enhet. Dessa listas här. För beställning fyll i formuläret.

 • Upptäck Embase – en extensiv biomedicinsk databas med fokus på farmakologi och toxikologi 
  I denna workshop kommer du att lära dig hur du använder den biomedicinska databasen Embase. Workshoppen kommer att innehålla både demonstrationer och tid för egen sökning på ditt forskningsämne. Embase är en omfattande biomedicinsk databas och en viktig resurs inom farmakologi och läkemedel. Den används också vid systematiska översikter.
 • Pubmed – avancerade funktioner, MeSH och alternativa gränssnitt 
  I denna workshop lär du dig att använda mer avancerade funktioner i Pubmed, hur sökmotorn fungerar och hur du bäst anpassar din sökning. Dessutom kommer workshoppen att diskutera olika alternativa gränssnitt till Pubmed. Workshoppen innehåller både demonstrationer och tid för egen sökning på ditt forskningsämne.

 • Mendeley – hantera dina referenser 
  Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp av referenshanteringsprogrammet Mendeley. Mendeley används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.

 • Open Access – så här funkar det

 • Oseriösa förlag (så kallade rovdjursförlag) – hur man undviker dem 

 • Metoder för systematisk litteraturöversikt
 • How to conduct systematic reviews and meta-analyses
Senast uppdaterad: 
2019-06-25