Publicera öppet tillgängligt

Biblioteket har tecknat flera avtal där publiceringsavgiften antingen är reducerad eller helt förbetald för KI-forskare som publicerar sig öppet tillgängligt.

Huruvida du ska publicera din artikel öppet tillgängligt eller inte är en av flera aspekter du behöver tänka på innan du väljer vilken tidskrift du ska skicka ditt manuskript till.

Sök tidskrifter där du kan publicera öppet tillgängligt utan avgift

Här kan du söka och se om en tidskrift ingår i något av bibliotekets open access-avtal med förhandsbetalda publiceringsavgifter. Om en tidskrift ingår visas en länk till avtalet och författarinstruktioner. Läs vidare där.

Tänk på att:

  • Du ska vara corresponding author.
  • Du ska vara affilierad till KI och bör även ange detta i artikeln.  
  • För att underlätta identifieringen, använd din e-postadress som slutar på @ki.se och ange Karolinska Institutet som organisation.

Så gör du

Ta hjälp av sökverktyget här ovan för att söka fram en tidskrift med förbetalda publiceringsavgifter. Följ länken i sökresultatet för att läsa mer om det avtal som gäller för den specifika tidskriften. Nästa steg är att skicka in din artikel till tidskriften. Kom ihåg att uppge din @ki.se-adress samt att du måste vara artikelns "corresponding author" och anknuten till Karolinska Institutet. Efter att artikeln har accepterats ska du välja öppen publicering och signera en Creative Commons-licens. Slutligen bekräftar universitetsbiblioteket att du uppfyller kraven för att få publiceringsavgiften betald. Din artikel blir därmed omedelbart öppet tillgänglig.

Förlag med förbetalda publiceringsavgifter

Förlag och tidskrifter som ger rabatt på publiceringsavgiften

Biblioteket har även avtal som ger forskare på Karolinska Institutet rabatter på de publiceringsavgifter de betalar själva.

  • Frontiers: 10 procent rabatt vid publicering hos Frontiers fram till årsskiftet 20/21. Avtalet omfattar samtliga tidskrifter från förlaget. När du som corresponding author skickar in ditt manuskript för publicering till Frontiers, anger du Karolinska Institutet som ditt lärosäte i rullgardinsmenyn. För att du ska få tio procent rabatt på publiceringsavgiften, måste du ange din referenskod (ZZ-kod) i fältet “Your Reference” och använda din e-postadress som slutar på @ki.se.
  • IOS-Press: Hos IOS-Press betalar du €1,200 istället för €1,850. Du måste själv informera förlaget om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
  • PNASHos PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) betalar du $1,300 istället för $1,700. Du måste själv informera förlaget om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten. Ytterligare information finns här PNAS och open access.
  • SAGE: Hos SAGE erbjuds 20% rabatt på publiceringsavgiften i SAGE rena open access-titlar. När du som corresponding author får din artikel accepterad i någon av de rena OA tidskrifterna använder du dig av SOAP (SAGE Open Access Portal) för att få rabatten automatiskt.

Självarkivering av manuskript

Ett annat sätt att publicera sig open access är att parallellt med att man publicerar sig i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift även lägger upp sitt artikelmanuskript på internet, så kallad självarkivering. Det räcker för att godkännas som öppen publicering för de flesta forskningsfinansiärer med krav på open access och det är oftast den sista versionen av manuskriptet, det vill säga den version som har genomgått peer review-processen, man ska använda.

Att lägga ut sitt artikelmanuskript öppet ger en större spridning av forskningsresultatet och fungerar också som ett lockbete för den som vill läsa den riktiga och publicerade artikeln.

Vad får man då göra med sitt manuskript? Det beror på vilket förlag som publicerat artikeln. Vissa förlag tillåter att man lägger ut sitt manuskript först efter en viss tid, vanligen efter sex eller tolv månader, medan andra tillåter att man lägger ut det direkt. För att få reda på ett specifikt förlags policy vad gäller självarkivering av manuskript finns söktjänsten Sherpa/Romeo, där man kan söka upp en specifik tidskrift och se vilka villkor som gäller.

Kontakt

Mån – fre 9.00 – 16.00
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2020-10-19