Wiley

Som forskare vid Karolinska institutet kan du publicera dig öppet tillgängligt i cirka 1400 hybridtidskrifter och drygt 150 rena open access-tidskrifter från Wiley.

Villkor för avtalet 

  • Du ska vara corresponding author
  • Du ska vara affilierad till KI och bör även ange detta i artikeln
  • Använd din e-postadress som slutar på @ki.se och ange Karolinska Institutet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Författarinstruktioner 

Wileys instruktioner till författare

Wiley utförlig instruktion hybridtidskrifter

Wiley utförlig instruktion open access-tidskrifter

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Lista med de tidskrifter som omfattas

Vilka artikeltyper ingår i avtalet?:

  • Original article
  • Review article

Vad ingår inte i avtalet?

Vänligen notera att avgifter för till exempel färgillustrationer och offprints inte ingår.

Licensalternativ för publicering

Avtalet tillåter publicering med CC-BY-licens (default), CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND. Mer om CC-BY-licenser.

Mer information

Kontakta gärna forskarstöd om du har frågor kring hur Wiley-avtalet fungerar eller om publicering i allmänhet.

Senast uppdaterad: 
2020-09-22