Springer Nature Fully Open Access – ett open access-avtal för KI-forskare

Som forskare vid Karolinska Institutet kan du från och med 15 juli 2019 publicera dig utan avgift i drygt 570 rena open access-tidskrifter* från Springer Nature. 

Springer Nature Fully OA är ett pilotavtal inom Bibsamkonsortiet där forskningsfinansiärerna (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova) står för 50 procent av publiceringsavgiften under avtalsperioden juli 2019 – december 2021. Resterande 50 procent står respektive lärosäte för. 

I avtalet ingår tidskrifter från följande förlagsetiketter, så kallade imprints:

  •     BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
  •     Springer Open Journals (216 tidskrifter)
  •     NatureResearch (46 tidskrifter, inkl Nature Communications och Scientific Reports)
  •     Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

Hur gör jag som författare?

När du som corresponding author har fått din artikel accepterad i någon av de berörda tidskrifterna (se nedan) identifierar förlaget dig som KI-anknuten. För att Springer Nature skall kunna göra detta måste du använda din e-postadress som slutar på @ki.se och ange att du är affilierad till Karolinska Institutet. Innan artikeln görs fritt tillgänglig online, godkänns den av universitetsbiblioteket. 

Mer information

Avtalet omfattar dessa rena open access-tidskrifter från Springer Nature

Läs gärna mer om avtalet med Springer Nature eller kontakta forskarstöd om du har frågor kring hur det fungerar, eller om publicering i allmänhet.  

*Allt innehåll i rena open access-tidskrifter är fritt tillgängligt för alla, ingen prenumeration behövs. 

Senast uppdaterad: 
2019-08-12