Elsevier

Villkor för avtalet 

 • Du ska vara corresponding author.
 • Du ska vara affilierad till KI och bör även ange detta i artikeln.
 • Använd din e-postadress som slutar på @ki.se och ange Karolinska Institutet som organisation, detta för att underlätta identifiering.
 • Avtalet täcker publiceringsavgifter gällande manus som skickas in första gången från och med 1 januari 2020.

Författarinstruktioner

Elseviers instruktioner till författare. (pdf)

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

 • Elsevier-titlar, Cell Press-titlar samt tidskrifter från lärda sällskap. Titellista (pdf)
 • The Lancet rena open access-titlar: Digital Health, The Lancet Global Health, The Lancet Planetary Health, The Lancet Public Health, EBioMedicine, EClinicalMedicine.

Vilka artikeltyper ingår i avtalet?

 • PIT=CRP — Case Report
 • PIT=DAT — Data in brief
 • PIT=FLA — Full-length article
 • PIT=MIC — Microarticle
 • PIT=OSP — Original software publication
 • PIT=PGL — Practice Guidelines
 • PIT=PRO — Protocol
 • PIT=REV (journals) — Review article (not books reviews)
 • PIT=RPL — Replication Studies
 • PIT=SCO — Short communication
 • PIT=SSU — Short review

Vad ingår inte i avtalet?

Vänligen notera att avgifter för till exempel färgillustrationer och offprints inte ingår.

Licensalternativ för publicering

Avtalet tillåter publicering med CC-BY-licens, eller annan öppen licens enligt författarens önskemål. Mer om CC-BY-licenser.

More information

Kontakta gärna forskarstöd om du har frågor kring Elsevier-avtalet eller om publicering i allmänhet.

 

 

Senast uppdaterad: 
2020-05-29