Publicera i KI Open Archive

I KI Open Archive hittar du öppet publicerade manuskript, artiklar, avhandlingar och examensarbeten skrivna vid Karolinska Institutet.​

Ska du publicera din avhandling eller parallellpublicera din artikel? Följ instruktionerna på denna sida.

Publicera din avhandling

E-publicering och spikning

Efter det att disputationskommittén behandlat och godkänt din disputationsansökan kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står det att det är dags att e-publicera din avhandling och hur du ska göra. Följ dessa instruktioner (som också finns i brevet):

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Logga in med din KI-inloggning (sex bokstäver) och lösenord.
 3. Öppna den befintliga posten genom att dubbelklicka på titeln ("Utan titel").
 4. Fyll i formuläret och ladda upp din ramberättelse (kappa) i pdf-format. Vill du ha ett separat spikblad skall även detta laddas upp i pdf-format.
 5. Det sista du gör är att läsa igenom och godkänna licensen.

Vänta därefter på ett nytt meddelande från publications@ki.se som talar om att det är klart för dig att gå med pliktexemplaren och ditt "må spikas"-exemplar till biblioteket i Solna eller Flemingsberg. Detta besked kommer normalt inom ett dygn.

Pliktexemplar

Du ska lämna in sju tryckta exemplar av en doktorsavhandling och tre exemplar av en licentiatavhandling. Doktorsavhandlingarna skickas till andra högskole- eller universitetsbibliotek samt delas ut till vem som helst som vill ha ett exemplar.

Om du vill behålla det exemplar som du spikat upp på spikbrädan i biblioteket i Solna eller i Flemingsberg, måste du själv hämta det senast en vecka efter disputationen.

Du kan hämta överexemplar av din avhandling på KIB Solna tidigast en månad och senast tre månader efter din disputation. Överblivna exemplar kommer att gallras på grund av begränsat lagerutrymme.

Mallar för avhandlingar

Spara ner filen till din dator, följ sedan instruktionerna i handledningen. Spikbladet finns inte längre, men delar av informationen skall istället finnas tryckt i avhandlingen. I den nya avhandlingsmallen är spikbladet alltså integrerat, men de som fortfarande vill använda ett löst spikblad kan ladda ner detta separat.

Syftet med avhandlingsmallarna är att du på ett enkelt sätt skall kunna utforma en avhandling som överensstämmer med KI:s riktlinjer och som lämpar sig för tryck.

Det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant. Mallen innehåller koder som styr utseende och funktioner.

Om du har ett behov av att modifiera stora delar av ditt dokument i förhållande till vad mallen reglerar kan det uppstå problem. I sådana fall kan det vara bättre att arbeta utan mall, direkt i Word, och att följa de instruktioner som hittas på sidan Formgivning och tryck av avhandling.

Vill du fördjupa dina kunskaper i Word? Under Tips för Microsoft Word hittar du mer information.


Wordmall: Thesis for Word 2010 for Windows (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2010 and 2013 (.pdf)


Wordmall: Thesis for Word 2013 for Windows (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2010 and 2013 (.pdf)


Wordmall: Thesis for Word 2011 for Mac (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2011 for Mac (.pdf)


Spikblad: Spikblad (.dotx)

Omslagsmall: Mall till omslaget (InDesign)

Skaffa ISBN

Om du ska trycka din avhandling behöver du ett ISBN (International Standard Book Number). Klicka på knappen nedan och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN till din epostadress.

 Skaffa ISBN

Plagiatkontroll

För att säkerställa att plagiat inte förekommer granskas alla ramberättelser (”kappor”) i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta görs efter den elektroniska spikningen i KI Open Archive är genomförd. Läs mer på Medarbetarportalen

Copyright

Du äger alltid, och under alla omständigheter, rättigheterna till avhandlingens ramverk (kappan) och kan återanvända materialet efter eget gottfinnande. I fråga om de ingående artiklarna är dock ofta fallet att du undertecknat ett ”Copyright Transfer Agreement” (CTA) där du avstått delar av eller hela din upphovsrätt.

Parallellpublicera din artikel

Om du publicerat dig i en traditionell tidskrift handlar det om parallellpublicering och vi hjälper dig att se vad som får publiceras och när. Har du publicerat dig open access redan från början kan du förstås också lägga din artikel i KI Open Archive.

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Välj "Logga in" under "Min sida" och logga in med din KI-inloggning.
 3. Välj länken "Du kan ladda upp en ny artikel eller examensarbete".
 4. Välj samling "Artiklar/Articles".
 5. Fyll i alla uppgifter (Beskriv), klicka "Nästa".
 6. Ladda upp din fil (Ladda upp), klicka "Nästa".
 7. Se så att allt blev rätt (Granska), klicka "Nästa".
 8. Läs igenom och godkänn avtalet (Avtal), genom att kryssa i rutan längst ned på sidan, klicka sen "Slutför".

Avvakta e-postmeddelande från publications@ki.se som innehåller bekräftelse och unik länk till ditt dokument.

Elektronisk publicering av examensarbeten har upphört

Sedan 2013 har KI:s utbildningsprogram givits möjligheten att publicera examensarbeten på kandidat- och magister/master-nivå i KI Open Archive. Denna möjlighet har sedan dess finansierats av Styrelsen för utbildning.

Från och med 2017 finansieras inte längre denna möjlighet av styrelsen, varför universitetsbiblioteket valt att inte längre erbjuda systemstöd för elektronisk publicering av examensarbeten vid KI.

De cirka 100 examensarbeten som publicerats under perioden 2013-2016 kommer självklart att ligga kvar i KI Open Archive, för framtida läsning och citering.

Kontakt

Mån–fre 10-15
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2018-04-17