Publicera i KI Open Archive

Viktig information om disputationer under coronapandemin

I KI Open Archive hittar du öppet publicerade manuskript, artiklar och avhandlingar skrivna vid Karolinska Institutet.​

Ska du publicera din avhandling eller självarkivera din artikel? Följ instruktionerna på denna sida.

Publicera din avhandling

E-publicering och spikning

Efter det att disputationskommittén behandlat och godkänt din disputationsansökan kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står det att det är dags att e-publicera din avhandling och hur du ska göra. Följ dessa instruktioner (som också finns i brevet):

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Logga in med din KI-inloggning (sex bokstäver) och lösenord.
 3. Öppna den befintliga posten genom att dubbelklicka på titeln ("Utan titel").
 4. Fyll i formuläret och ladda upp din ramberättelse (kappa) i pdf-format. Vill du ha ett separat spikblad skall även detta laddas upp i pdf-format.
 5. Det sista du gör är att läsa igenom och godkänna licensen.

Vänta därefter på ett nytt meddelande från publications@ki.se som talar om att det är klart för dig att gå med pliktexemplaren och ditt "må spikas"-exemplar till biblioteket i Solna eller Flemingsberg. Detta besked kommer normalt inom ett dygn.

Under 2020 kommer universitetsbiblioteket i Solna att hålla stängt på grund av ombyggnad. Under denna period kommer istället ett tillfälligt popup-bibliotek att erbjudas i Hus 75 (Retzius väg 13B) på Campus Solna. Du som är doktorand är välkommen till popup-biblioteket för att spika din avhandling, men du kan också boka tid för spikning. De bokningsbara tiderna ligger på eftermiddagarna då popup-biblioteket har stängt för dagen. 

Pliktexemplar

Du ska lämna in tre tryckta exemplar av en avhandling. Detta gäller både för doktorsavhandling och licentiatavhandling. Avhandlingen ska ingå de tryckta samlingarna hos Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB).

Om du vill behålla det exemplar som du spikat upp på spikbrädan i biblioteket i Solna eller i Flemingsberg, måste du själv hämta det senast en vecka efter disputationen.

Mallar för avhandlingar

Spara ner filen till din dator, följ sedan instruktionerna i handledningen. Spikbladet finns inte längre, men delar av informationen skall istället finnas tryckt i avhandlingen. I den nya avhandlingsmallen är spikbladet alltså integrerat, men de som fortfarande vill använda ett löst spikblad kan ladda ner detta separat.

Syftet med avhandlingsmallarna är att du på ett enkelt sätt skall kunna utforma en avhandling som överensstämmer med KI:s riktlinjer och som lämpar sig för tryck.

Det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant. Mallen innehåller koder som styr utseende och funktioner.

Om du har ett behov av att modifiera stora delar av ditt dokument i förhållande till vad mallen reglerar kan det uppstå problem. I sådana fall kan det vara bättre att arbeta utan mall, direkt i Word, och att följa de instruktioner som hittas på sidan Formgivning och tryck av avhandling.

Vill du fördjupa dina kunskaper i Word? Under Tips för Microsoft Word hittar du mer information.


Wordmall: Thesis for Word 2010 for Windows (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2010 and 2013 (.pdf)


Wordmall: Thesis for Word 2013 for Windows (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2010 and 2013 (.pdf)


Wordmall: Thesis for Word 2011 for Mac (.dotx)

Manual: Thesis for Word 2011 for Mac (.pdf)


Spikblad: Spikblad (.dotx)

Omslagsmall: Mall till omslaget (InDesign)

Skaffa ISBN

Om du ska trycka din avhandling behöver du ett ISBN (International Standard Book Number). Klicka på knappen nedan och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN till din epostadress.

 Skaffa ISBN

Plagiatkontroll

För att säkerställa att plagiat inte förekommer granskas alla ramberättelser (”kappor”) i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta görs efter den elektroniska spikningen i KI Open Archive är genomförd.

Plagiatgranskning inom forskarutbildning

Copyright

Du äger alltid, och under alla omständigheter, rättigheterna till avhandlingens ramverk (kappan) och kan återanvända materialet efter eget gottfinnande. I fråga om de ingående artiklarna är dock ofta fallet att du undertecknat ett ”Copyright Transfer Agreement” (CTA) där du avstått delar av eller hela din upphovsrätt.

Självarkivera din artikel

Om du publicerat dig i en traditionell tidskrift handlar det om självarkivering (parallellpublicering) och vi hjälper dig att se vad som får publiceras och när. 

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Klicka på "Log in" längst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på "Log in with KI ID" och logga in med din KI-inloggning.
 4. Klicka på länken "(You may) start a new submission". 
 5. Välj "Artiklar/Articles" i rullgardinsmenyn "Collection" och klicka "Next".
 6. Fyll i alla uppgifter (Describe), klicka "Next". 
 7. Ladda upp din fil (Upload), klicka "Next".
 8. Se så att allt blev rätt (Review), klicka "Next".
 9. Läs igenom och godkänn licensen (License), genom att kryssa i rutan längst ned på sidan, klicka sen "Complete submission".

Avvakta e-postmeddelande från publications@ki.se som innehåller bekräftelse och unik länk till ditt dokument.

Elektronisk publicering av examensarbeten 

Under perioden 2013-2016 publicerades cirka 100 examensarbeten på kandidat- och magister/master-nivå i KI Open Archive. I dagsläget publiceras inga examensarbeten här.

Kontakt

Mån – fre 10.00 – 15.00
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2020-08-04