Oxford University Press – ett open access-avtal för KI-forskare

Som forskare vid Karolinska Institutet kan du publicera dig open access utan publiceringsavgift drygt 320 hybridtidskrifter* från Oxford University Press.

Mellan svenska lärosäten och förlaget Oxford University Press finns nu ett nationellt avtal som erbjuder KI:s forskare att publicera sina artiklar open access i Oxford University Press hybridtidskrifter. I avtalet är publiceringsavgiften (article processing charge eller APC) redan förbetald i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open accesspublicering. Avtalet gäller från 1 januari 2019 till och med 31 december 2021.

Observera att avtalet bara beräknas täcka 60 % av den totala förväntade publiceringen för alla deltagare i det nationella avtalet 2019, det finns därför inga garantier för att en inskickad artikel kommer att täckas av avtalet. 2020 och 2021 beräknas avtalet täcka 70 respektive 80 % av den totala förväntade publiceringen.

Hur gör jag som författare?

För att ta del av avtalet krävs att du är:
   •  corresponding author 
   •  KI-anknuten (affilierad)

  • När artikeln har antagits för publicering kommer du som corresponding author att få ett mejl med inloggningsuppgifter till OUP:s Author Services Site. På sidan Manuscript Licenses får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Efter att ha valt en open access-licens (till exempel CC-BY) och godkänt villkoren för licensen kommer du till sidan Publishing Charges for Your Article.
  • På sidan Publishing Charges for Your Article finns en undersida som heter Open Access Prepayment Account med en rullmeny. Välj Swedish Universities (BIBSAM affiliated) i menyn. Efter att du har fullföljt de efterföljande stegen och det har säkerställts att du tillhör KI kommer du inte att behöva betala någon APC-avgift.
  • Notera att eventuella övriga avgifter som till exempel page charges, color figure charges eller offprints inte täcks.

Mer information

Lista med de tidskrifter som omfattas (pdf).

Författarinformation (pdf).

Kontakta gärna forskarstöd om du har frågor kring hur Oxford University Press-avtalet fungerar, eller om publicering i allmänhet.

*En hybridtidskrift är en tidskrift som i grunden är prenumerationsbaserad, men där enskilda artiklar kan göras open access vanligtvis genom att betala en publiceringsavgift (article processing charge eller APC).

Senast uppdaterad: 
2020-01-08