Öppna lärresurser för medicinska utbildningar

Även om det finns en enorm mängd öppna lärresurser på webben kan det vara en utmaning att hitta ett lärobjekt som ska passa till en speciell kurs. Länkarna på den här sidan kan användas som en utgångspunkt för att söka efter öppna lärresurser. Här finns länkar till sökverktyg för medicinska bilder, inspelade föreläsningar, videos, frågesporter, e-tidskrifter, e-böcker för att nämna några.

Freesound

Freesound innehåller ljudfiler som har Creative Commons-licenser. Man måste registrera sig som medlem för att kunna ladda ner en fil.

Målgrupp: alla
Ämne: inget ämne, ljudfiler som bakgrundljud eller förstärkningsljud till andra inspelningar
Typ av material: mp3 ljudfiler
Hur får materialet användas? materialet har Creative Commons-licenser

FreeVideoLectures.com

FreeVideoLectures.com hittar man inspelade föreläsningar från olika universitet som till exempel Columbia, Stanford och University of Michigan. Exempel på ämnesområden är neurovetenskap, patient-kommunikation, mikroskopi, anatomisk dissektion och ortodonti.

Målgrupp: studenter och lärare
Ämne: medicin
Typ av material: videoföreläsningar
Hur får materialet användas? man kan titta på videos online eller ladda ner dem för personligt bruk

HEAL National Digital Library

The Health Education Assets Library (HEAL) är en samling på över 22 000 fritt tillgängligt digitalt material för utbildning inom hälsovetenskap. Samlingen finns på The University of Utah J. Willard Marriot Digital Library.

Specialsamlingar som ingår:
 • Albert Einstein College of Medicine Gallery of Hematology Images
 • Knowledge Weavers Dermatology Images
 • Knowledge Weavers ECG Collection
 • NeuroLogic Exam: An Anatomical Approach
 • Pathology Education Instructional Resource (PEIR)
 • PediNeuroLogic Exam: A Neurodevelopmental Approach
 • Poja Histology Collection
 • Oral Cavity Subset
 • Lymphatic Tissues and Organs Subset
 • Placenta Subset
 • Respiratory System Subset
 • Blood and Bone Marrow Subset
 • Royal College of Surgeons in Ireland Illustrations
 • UCLA Interactive Neuroscience

Målgrupp: studenter, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal
Ämne: undervisningmaterial inom hälsovetenskap
Typ av material: videos, handledningar, bilder, animationer
Hur får materialet användas? materialet har oftast Creative Commons-licencer

MedPix

MedPix är en databas där man hittar granskade medicinska bilder och en del texter. Den finns tillgänglig via National Library of Medicine, USA. Innehållet är organiserat bland annat efter sjukdomskategorier, organsystem och patientprofiler. Man kan hitta bilder genom att välja olika patientfall och diagnoser. Det finns också en sökfunktion. Ofta finns det ett quiz kopplat till fallbeskrivningarna.

Målgrupp: studenter och hälso- och sjukvårdspersonal
Ämne: sjukdomar och diagnoser
Type of material: bilder, patientfall, frågesporter
Hur får materialet användas? för personligt bruk och för undervisning.

MERLOT – Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching

MERLOT är en öppen webbplats med en mycket stor mängd OER-resurser inom olika ämnesområden. Man riktar sig till lärare och studenter inom högre utbildning. Det är en användarstyrd webbplats där man genom att registrera sig och blir medlem kan lägga upp sitt undervisningsmaterial för att dela med andra. Här finns ett varierat utbud av undervisningsmaterial som simuleringar, animerade filmer, handledningar, övningar, frågesporter, prov, fallstudier, podsändningar och mycket mer. Allt material som läggs ut granskas genom en peer review process. Man kan söka eller bläddra igenom de olika ämneskategorierna för att hitta det material man vill ha. För varje resurs finns information om hur det får användas, exempelvis om det finns en Creative Commons-licens.

Målgrupp: studenter och lärare inom högre utbildning
Ämne: en stor variation av akademiska ämnen
Typ av material: olika typer av undervisningsmaterial, frågesporter, spel
Hur får materialet användas? kontrollera vilken licens materialet har innan du använder dig av det

OER Commons

OER Commons är en webbplats och nätverk för OER-resurser. Man kan leta upp material genom webbplatsens sökfunktion eller bläddra i en ämnesordlista. Genom att registrera sig kan användare bidra med eget material liksom skapa kollaborativa grupper för att diskutera och dela resurser. För varje resurs finns information om hur det får användas, till exempel om det finns en creative commons licens.

Målgrupp: studenter, lärare
Ämne: en stor variation av akademiska ämnen 
Typ av material: undervisningsmaterial, case studier
Hur får materialet användas? kontrollera vilken licens materialet har innan du använder det

Public Health Image Library

Public Health Image Library från the Centers for Disease Control and Prevention innehåller hälsorelaterade bilder. De flesta bilderna ligger på publik domän och är fria att användas av alla. Men man bör ändå ange upphovsmannens namn vid användning av bilden.

CDC/ Amanda Moore, MT; Todd Parker, PhD; Audra MarshMålgrupp: studenter, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal
Ämne: hälsa
Typ av material: bilder, illustrationer och videos
Hur får materialet användas? materialet är fritt att användas

Videoarkivet från Universitetssjukhuset Örebro

I USÖ:s videoarkiv finner du filmer både för dig som är student och för dig som vill vidareutbilda dig, eller bara studera andras operationstekniker. I videoarkivet återfinns laparoskopiska och öppna standardingrepp, operationstekniska tips, kirurgiska riskmoment och komplikationer. Filmerna är insamlade med benäget bistånd av kliniskt aktiva kollegor vid olika kirurgiska centra i Europa. 

Målgrupp: studenter, sjukvårdspersonal för vidareutbildning
Ämne: främst kirurgi men även andra ämnesområden som till exempel medicinska arbetsuppgifter för sjuksköterskor
Typ av material: videos
Hur får materialet användas? materialet är fritt och är främst tänkt att användas för vidareutbildning

Wikimedia Commons

Med över 30 miljoner mediefiler är Wikimedia Commons förmodligen den största wepplatsen för fria bilder på internet. De flesta bilderna har Creative Commons-licens eller finns på publik domän.

Målgrupp: alla
Ämne: ett stort varierat utbud inom de flesta ämnesområden
Typ av material: bilder och media
Hur får materialt användas? materialet är fritt eller har Creative Commons-licens

VisibleBody

Screenshot from Visible body

VisibleBody är inte ett renodlat öppet digitalt lärobjekt. De säljer mobilapplikationer/appar till medicinstudenter och sjukvårdspersonal. Men de erbjuder också gratis e-böcker inom anatomi och har på sin webbplats fria lärresurser inom anatomi.

Målgrupp: studenter, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal
Ämne: relaterat till sjukdomar och diagnoser
Typ av material: text och bild
Hur får materialet användas? för personligt bruk och för undervisning

Senast uppdaterad: 
2017-07-21