Lärresurser

Med lärresurser menar vi en större eller mindre ”del” eller ”byggsten” i en kurs. Det kan vara bilder, filmer, skärminspelningar, Powerpoint-presentationer, föreläsningar samt olika typer av multimediaproduktioner där man ofta kombinerar olika mediaformat och som även kan innehålla interaktivitet. Läs mer om hur du kan planera och skapa egna lärresurser, till exempel för att spela in en föreläsning eller kontakta IKT-pedagogerna för personlig hjälp.

Skapa lärresurser

Du kan själv skapa egna lärresurser. Det finns många IKT-verktyg för att skapa lärresurser som gör det möjligt. Flera av dem är gratis med möjlighet att uppgradera till en mer avancerad betalversion. Screencast-o-matic, Jing, Audacity, Moviemaker, och Voicethread är några exempel på tjänster där du utgår från Powerpoint då du skapar din lärresurs.

Vilken IKT-tjänst du väljer beror på vilken typ av läresurs du vill skapa, hur den ska användas och publiceras. Det är viktigt att du tar ställning till din upphovsrätt och om du vill dela med dig av dina lärresurser till andra. Det går att lösa på olika sätt, till exempel genom att använda Creative Commons licenser.

Vad, varför och hur?

Vilken typ av lärresurs du väljer att producera och vilket IT-verktyg du arbetar med beror på vad du ska göra. De fem pilarna är tänkta att visa ett slags flöde i utvecklingen av en lärresurs, eller egentligen i utvecklingen av en kurs. Det pedagogiska sammanhanget är alltid utgångspunkten för vilken typ av lärresurs som behövs.

Genom att fundera kring dessa frågor kan du få en tydligare bild av vilken typ av lärresurs som passar bäst för dina ändamål:

  • Mål och syfte – Vad är målet med undervisningen, vad vill du uppnå och vad ska deltagarna lära sig? Vad är lärresursens mål i sammanhanget?
  • Arbetssätt – Hur ska undervisningen läggas upp för att nå lärandemålen? Ska lärresursen: förmedla kunskapsstoff? Ge möjlighet till att öva? Ge möjlighet till kollaboration och interaktion?
  • Medieformat – Vilka medieformat finns? Vilket format passar mina behov?
  • IKT-verktyg  Vilket IKT-verktyg ska jag välja?
  • Publicering – Ska lärresursen vara tillgänglig för alla eller bara för vissa? Vill du att den ska kunna bäddas in eller laddas upp i till exempel en lärplattform? Vill du dela med dig av lärresursen till andra, hur ska den i så fall få användas?

Spela in din föreläsning

Du kan spela in din föreläsning på olika sätt, antingen som en film eller så kan du utgå från en Powerpoint-presentation som du kan kombinera med annan form av media: filmsekvenser, bilder, din inspelade röst eller en film av dig själv via webbkameran.

Du kan också skapa skärminspelningar, det vill säga visa något som du gör på din skärm i rörligt filmformat. Dessa kan användas till exmpel för att ge instruktioner eller för tydliggöra något som är svårt.

IKT-pedagogerna kan hjälpa dig

Om du vill spela in din föreläsning eller skapa en lärresurs till en kurs men vet inte riktigt var du ska börja, kontakta IKT-pedagogerna. Vi kan svara på dina frågor eller diskutera bästa sättet att implementera digitala resurser i din kurs. Du kan även boka tid i ljud- eller filmstudiorna där vi har rätt utrustning och programvaror för att spela in dina presentationer.

Öppna lärresurser

För att sammanfatta Atkins, Brown och Hammons (2007)* beskrivning av öppna lärresurser, så handlar det om resurser för forskning, undervisning och lärande i alla typer av media som är tillgängligt för alla under en öppen licens och som medger tillgång, spridning, användning, återanvändning och omdistribuering av resursen, utan eller med begränsade restriktioner.

Öppna lärresurser (OER) kan inkludera hela kurser eller program, instruktioner till studenter, läroböcker, vetenskapliga artiklar, videos, mätinstrument, interaktiva material som simuleringar och rollspel, databaser, mjukvara, appar och mycket annat användbart undervisningsmaterial. Prova vårt quiz och testa dina kunskaper och lär dig hur man hittar OER.

OER är egentligen inte “fria”, utan det är resurser som någon person eller organisation har lagt ner tid och kraft på att skapa. De som har upphovsrätten har sen delat sitt kreativa arbete genom att ge det en öppen licens som till exempel Creative Commons, vilket är ett standardiserat sätt att ge tillåtelse och sätta restriktioner för hur materialet får användas och delas.

Hur mycket vet du om öppna lärresurser?

Öppna quiz i nytt fönster

Hitta OER material

Innan du själv börjar göra undervisningsmaterial till din kurs kan det vara bra att undersöka om någon annan redan gjort det du behöver. Det finns, förstås, många olika sätt att hitta rätt undervisningsmaterial till ett undervisningstillfälle. På internet finns många fritt tillgängliga lärresurser, ofta via olika webbtjänster, sökmotorer och portaler där man samlat länkar till samlingar av olika typer av digitalt material för undervisning, lärande och forskning.

Här kan du se två olika lärares sökprocesser för att hitta kursmaterial till sina olika kurser. Den första läraren använder sig av sökmotorn Googles vanliga och avancerade sökformulär. Den andra läraren söker via söktjänsten OER Commons.

Case 1 — Googlesökning

Case 2 — OER Commons

Resurser för OER

För att hjälpa dig att komma igång med att använda OER, har vi gjort en länklista med beskrivningar av främst medicinska resurser.

Får jag använda den här bilden?

Vi har producerat tre informationsfilmer där vi går igenom vad som gäller för att använda andras bilder. Läs mer på Får jag använda den här bilden?

Det finns även mer information på sidan Upphovsrätt.

* Källa: Brown, J., Seely, Hammond, A. L., & Atkins, D. E. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities. Retrieved from the website of Issuelab

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Endast via kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 
2019-06-20