Hur kan man öka delaktigheten hos studenterna?

Fredrik säger att vid genomgångar och föreläsningar får han oftast respons från ett fåtal, ofta samma, diskussionsglada studenter. Många studenter är dock tysta.


CC BY-NC av cybrarian77

Fredrik vet inte om det är för att de inte hänger med eller om det är på grund av andra skäl, såsom blyghet. Sedan vill han förbättra falldiskussionerna där studenterna är alldeles för passiva vid diskussionerna. Antingen så har de inte hunnit sätta sig in i fallet eller så är de inte vana vid att diskutera interaktivt. Fredrik vill att delaktigheten ska ökas och att studenterna ska samarbeta mer. Han tycker att alla skall vara aktiva i sitt lärande.

IKT-pedagogerna rekommenderar att Fredrik använder en kombination av olika verktyg för att öka engagemanget bland studenterna.

Enkla åtgärder

Med Ping Pongs funktion för tester och enkäter kan Fredrik ställa kontrollfrågor för att säkerställa att alla hänger med via Ping Pongs statistikverktyg. Frågorna kan svaras direkt i mobilen på PingPongs applikation. Dessutom kan Fredrik öka delaktigheten med en gruppdiskussion i Ping Pong där läraren kan se vem som har skrivit vad. Ett sätt att uppmuntra blyga studenter att våga ställa frågor är att använda Ping Pong:s funktion för att ställa frågor anonymt eller tillåta studenter att först diskutera en fråga i par för att sedan ge ett gemensamt svar. Med Sociala medier och virtuella rum som t.ex, Zoom behöver man inte sitta i samma rum för att kunna samtala med varandra. 

Kräver lite mer tid

Med tekniken som kallas för Flipping the classroom, kan Fredrik spela in sina föreläsningar i mindre avsnitt som ge studenten möjlighet att titta på dem flera gånger. Låt studenterna vara involverade i processen för att bestämma vilka metoder de helst vill använda.

Vill du veta mer om verktygen eller ta hjälp av oss för att producera egna material? Kontakta IKT-pedagogerna för hjälp. Ring gärna, skicka dina frågor via webben eller boka en handledning med oss. Välkommen.

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Endast via kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 
2019-04-03