Kontaktpersoner för undervisning

Denna kontaktlista är för lärare som har frågor eller vill beställa kurser från biblioteket. Är du student kontaktar du personalen i biblioteket.

Program

Kontaktperson

Arbetsterapeutprogrammet Emma-Lotta Säätelä
Audionomprogrammet Ylva Bergman
Barnmorskeprogrammet Erika Wiberg, Sabina Gillsund
Biomedicin Lotta Mathiesen
Biomedicinska analytiker Anna Mia Eborn
Fysioterapeutprogrammet Emma-Lotta Säätelä
Logopedprogrammet Ylva Bergman
Läkarprogrammet Magdalena Svanberg, Lotta Mathiesen
Magisterprogrammet i arbete och hälsa Mia Hägerbro
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Magdalena Svanberg
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Magdalena Svanberg
Magisterprogrammet i global hälsa Lotta Mathiesen
Masterprogrammet i försäkringsmedicin Lotta Mathiesen
Magisterprogram i hälsoinformatik Lotta Mathiesen
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Magdalena Svanberg
Magisterprogrammet i klinisk optometri Ebba Warén
Magisterprogrammet i klinisk vetenskap Mia Hägerbro
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Magdalena Svanberg
Masterprogrammet i toxikologi Mia Hägerbro
Optikerprogrammet Ebba Warén
Psykologprogrammet Ebba Warén
Psykoterapeutprogrammet Ebba Warén
Röntgensjuksköterskeprogrammet Ylva Bergman, Andreas Jacobson
Sjuksköterskeprogrammet Andreas JacobsonMaria Wikstrand
Specialistsjuksköterskeprogrammet Erika Wiberg, Sabina Gillsund
Tandhygienistprogrammet Anna Mia Eborn
Tandläkarprogrammet Anna Mia Eborn
Övrig undervisning på grund- och avancerad nivå Mia Hägerbro

Språkverkstaden

Språkverkstaden (sv) Kristina Froelich, Bodil Moberg
Språkverkstaden (en)

Anna Borgström

Övriga kurser

Writing Science and Information Literacy (WSIL)

David Herron

Workshoppar för doktorander & forskare Karolina Karjalainen
Forskarskolor Magdalena Svanberg

Senast uppdaterad: 
2019-08-14