Kontaktpersoner för undervisning

Denna kontaktlista är för lärare som har frågor eller vill beställa kurser från biblioteket.

Program

Kontaktperson

Arbetsterapeutprogrammet Emma-Lotta Säätelä
Audionomprogrammet Ylva Bergman
Barnmorskeprogrammet Erika Wiberg, Sabina Gillsund
Biomedicin Lotta Mathiesen
Biomedicinska analytiker Anna Mia Eborn Martinovic
Fysioterapeutprogrammet Emma-Lotta Säätelä
Logopedprogrammet Ylva Bergman
Läkarprogrammet Love Strandberg, Lotta Mathiesen
Magisterprogrammet i arbete och hälsa Kontakta biblioteket
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Kontakta biblioteket
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Kontakta biblioteket
Magisterprogrammet i global hälsa Lotta Mathiesen
Masterprogrammet i försäkringsmedicin Lotta Mathiesen
Magisterprogram i hälsoinformatik Lotta Mathiesen
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Kontakta biblioteket
Magisterprogrammet i klinisk optometri Emma-Lotta Säätela
Magisterprogrammet i klinisk vetenskap Kontakta biblioteket
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Kontakta biblioteket
Masterprogrammet i toxikologi Andreas Jacobson
Optikerprogrammet Emma-Lotta Säätela
Psykologprogrammet Anna Mia Eborn Martinovic
Psykoterapeutprogrammet Anna Mia Eborn Martinovic
Röntgensjuksköterskeprogrammet Andreas Jacobson
Sjuksköterskeprogrammet Andreas JacobsonMaria Wikstrand
Specialistsjuksköterskeprogrammet Erika Wiberg, Sabina Gillsund
Tandhygienistprogrammet Anna Mia Eborn Martinovic
Tandläkarprogrammet Anna Mia Eborn Martinovic
Övrig undervisning på grund- och avancerad nivå Emma-Lotta Säätela

Språkverkstaden

Språkverkstaden (sv) Kristina Froelich, Karl Gudmundsson Qureshi
Språkverkstaden (en)

Anna Borgström, Gabriella Ekman

Övriga kurser

Writing Science and Information Literacy (WSIL)

David Herron

Workshoppar för doktorander & forskare Karolina Karjalainen
Forskarskolor Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 
2020-08-20