Kurser & workshoppar

Foto från ett undervisningstillfälle i Solna.

KIB erbjuder undervisning i form av kurser och workshoppar för studenter, doktorander, forskare och lärare. Vissa evenemang är öppna, vilket innebär att du själv anmäler dig till dem. Övriga erbjuds endast på beställning. Se aktuella öppna evenemang. För att boka undervisning, se nedan. 

För doktorander och forskare

Under terminstid ger KIB en serie workshoppar för doktorander och forskare vid KI. Workshopparna ges på engelska, men personalen pratar även svenska. Se kalendern för tider och anmälan. Läs mer om workshopparna eller beställ en workshop

För studenter (grundnivå och avancerad nivå)

KIB erbjuder en serie öppna workshoppar på engelska riktade till internationella masterprogram på KI. Se kalendern för tider och anmälan. Läs mer om workshopparna (på engelska).

KIB erbjuder också undervisning i akademiskt skrivande och informationssökning för studenter på KI. Undervisningen ges på svenska eller engelska, beroende på program. Lärare beställer undervisning genom att ringa eller mejla kontaktpersonen för det egna programmet.

Uppdragskurser

KIB erbjuder även uppdragskurser, både internt och externt, efter överenskommelse med beställaren. (Om du vill beställa en workshop till doktorander och forskare, använd formuläret.)

Beställ kurs: mejla kib@ki.se

Ange

  • vilken kurs du vill beställa
  • ämne och nivå
  • antal deltagare
  • önskemål om tid och datum.
Senast uppdaterad: 
2020-12-29