Meröppet på biblioteket

Du som är student vid KI kan använda biblioteket även på kvällar och helger, då vi har meröppet. Observera att det är obligatoriskt att ha med sig KI-kortet om du vill använda lokalerna efter ordinarie öppettider.

Även anställda kan använda sig av det meröppna biblioteket, se mer under rubriken Hur fungerar det för KI-anställda?

Vad är meröppet?

Meröppet betyder att du kan komma in i biblioteket med ditt KI-kort (+ kod) även utanför ordinarie öppettider (observera att särskilda regler gäller för doktorander och KI-anställda, se rubriken Hur fungerar det för KI-anställda?). Efter ordinarie öppettider finns det inte någon bibliotekspersonal på plats, men säkerhetsvakter kommer att finnas på campus som vanligt, och kan alltid nås på telefon (som finns skyltat i bibliotekslokalen). Säkerhetsvakterna kan dock inte hjälpa till med biblioteksärenden.

Du med KI-kort är välkommen att använda bibliotekets lokaler precis som vanligt. Du lånar och lämnar böcker i våra låneautomater.

Du som är "extern besökare" (inte KI-ansluten med KI-kort) kommer, precis som tidigare, bara att kunna använda bibliotekets lokaler och tjänster när biblioteket är öppet och bemannat.

Meröppet innebär också att studenter som vill använda resursrummet kan göra det utanför ordinarie öppettider.

Hur fungerar det i Solna?

Bibliotekslokalerna är tillgängliga precis som resten av KI:s lokaler i Solna, alla dagar 7-22 (inklusive röda helgdagar). 

Biblioteket i Solna kommer ha öppet 8.30-17 på vardagar med ordinarie personal, samt onsdagar kl 8.30-19 så att det finns möjlighet till personlig hjälp även efter kontorstid.

Du måste ha med ditt KI-kort (+ kod) för att komma in bibliotekets lokaler. Alla glasdörrar stängs som vanligt kl 17.00 men du kan komma in med ditt KI-kort via ingången på plan 3 (passagen ut mot Lunden och grupprummen).

Klicka på bilden för att se en större karta.

Hur fungerar det om man inte kan gå i trappor och behöver ta sig mellan våningsplanen i Solna?

Om du av någon anledning inte kan gå i trappor och vill använda båda våningsplanen behöver du ansöka om access till ditt KI-kort för att använda dörren vid Berzelius väg 7 B vid in- och utpassage. För att använda bottenplan (plan 2) använder du dörren vid Berzelius väg 7 B som in- och utpassage. För att använda övre plan (plan 3) behöver du gå in genom en annan entrédörr (exempelvis Berzelius väg 3) och sen använda hissen i trapphuset (bortanför Medicinska bokhandeln). 

Hur fungerar det i Flemingsberg?

Bibliotekslokalerna är tillgängliga med KI-kort precis som resten av KI:s lokaler i Flemingsberg, måndag-fredag 7-22 och lördag-söndag 11-17. Observera att campus Flemingsberg har stängt på röda helgdagar.

Biblioteket i Flemingsberg har öppet 8.30-17 på vardagar med ordinarie personal, samt måndagar kl 8.30-19 så att det finns möjlighet till personlig hjälp även efter kontorstid.

Du måste ha med ditt KI-kort (+ kod) för att komma in bibliotekets lokaler utanför ordinarie tider. Glasdörrarna stängs som vanligt kl 17.00 men du kan komma in med ditt KI-kort via dörren precis vid entrén. Utpassage sker genom samma dörr.

Hur fungerar det för KI-anställda?

Om du är KI-anställd (även doktorander) måste ditt KI-kort aktiveras, fyll i formuläret för ansökan om behörighet.

Alla KI-anslutna med ett KI-ID har rätt att skaffa ett KI-kort. Om du inte har ett sen innan tar du med en underskriven blankett till Aula Medica (Solna) eller mejlar torgny.noren@ki.se (Flemingsberg). Observera att blanketten ska vara underskriven av högsta chefen på institutionen/avdelningen. 

Hur fungerar det för ”externa besökare” (icke KI-anslutna)?

Du är välkommen att besöka biblioteket under våra ordinarie öppettider. Endast besökare med KI-kort får stanna kvar i lokalerna efter ordinarie öppettider. Om du vill lämna böcker utanför ordinarie öppettider gör du det som vanligt i våra inkast i närheten av entréerna.

Vad händer om du behöver hjälp?

Du förväntas klara dig själv utanför bibliotekets ordinarie öppettider. Det finns många guider och tips på vår webbplats, exempelvis om utskrifter och kopiering.

Skulle utlåningsautomaten krångla kommer det finnas instruktioner om hur du gör istället.

Vad händer om du har glömt ditt KI-kort?

KI-kortet är nyckeln till att besöka biblioteket under meröppettiderna. Har du glömt ditt kort får du inte använda lokalerna.

Vad händer om du har glömt din PIN-kod till KI-kortet?

Du kan snabbt och enkelt byta din PIN-kod med hjälp av inloggningen till studentkontot (du behöver befinna dig på KI:s nätverk när du byter PIN-kod). 

Frågor eller feedback? 

Lämna gärna feedback och synpunkter!

Senast uppdaterad: 
2018-04-09