Boka grupprum för undervisning

Lärare som vill boka grupprum för undervisning kan vända sig till Saga Pohjola-Ahlin.

Bibliotekarie

Saga Pohjola-Ahlin

08-524 84 022
Undervisning & handledning

Hälften av bibliotekets grupprum skall alltid vara tillgängliga för studenter. Därför kan endast hälften av grupprummen vara lärarbokade under en dag, antingen hälften av rummen hela dagen eller alla rum halva dagen. 

Bokning kan ske tidigast sex månader i förväg.

För lärarbokade grupprum gäller i övrigt samma regler som för dem som bokats av studenter.

Senast uppdaterad: 
2017-07-03