Boka grupprum för undervisning

Lärare som vill boka grupprum för undervisning kan vända sig till Emma-Lotta Säätelä.

Hälften av bibliotekets grupprum skall alltid vara tillgängliga för studenter. Därför kan endast hälften av grupprummen vara lärarbokade under en dag, antingen hälften av rummen hela dagen eller alla rum halva dagen. 

Bokning kan ske tidigast sex månader i förväg.

För lärarbokade grupprum gäller i övrigt samma regler som för dem som bokats av studenter.

Senast uppdaterad: 
2018-12-12