Studieplatser & lokaler

På biblioteket har vi en ambition att försöka tillfredsställa olika behov vad gäller studiemiljön. Det finns många öppna ytor för grupparbete och enskilt arbete, men även många salar och rum som har särskilda användningsområden. Biblioteket i Flemingsberg erbjuder också meröppet för studenter och anställda, vilket innebär att du kan använda biblioteket före och efter ordinarie öppettider. Biblioteket i Solna kommer ha stängt 19 augusti 2019 - maj/juni 2020 på grund av renovering. Istället har vi öppnat ett popup-bibliotek i Hus 75, på Retzius väg 13 B, plan 3. 

Fotograf Erik Cronberg

Bibliotekets grupprum

Boka bibliotekets grupprum

I Flemingsberg finns det grupprum som kan bokas av KI:s studenter och doktorander för gemensamt arbete. Det finns 20 grupprum (och ett resursrum). Under hösten 2019 och vårterminen 2020 finns inga grupprum tillgängliga på biblioteket i Solna på grund av renovering. 

Du får inte arbeta ensam i ett grupprum, då finns det många enskilda studieplatser runt om i biblioteket. I anslutning till grupprumsbokningen kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Grupprum är utrustade med whiteboard, dator och en stor skärm för att underlätta gemensamt arbete. Whiteboardpennor lånar du själv från korgarna i kursboksrummet.

Tänk på att grupprummen är populära, så var ute i god tid med din bokning. Se också till att avboka de bokningar du inte tänker använda. Du kan inte boka eller avboka hos personalen, utan du sköter allt själv via webbplatsen (fungerar också i mobilen).

För dig som är lärare och vill boka KIB:s grupprum för undervisning gäller särskilda bokningsregler

Boka grupprum utanför biblioteket

Det finns även grupprum på KI utanför biblioteket som studenter kan använda. Där kan du också hitta öppettider för KI:s lokaler.

Boka grupprum på övriga campus

Tysta läsesalar

Det finns tysta läsesalar för dig som vill arbeta helt ostört. I de tysta läsesalarna gäller särskilda regler, du får inte prata eller använda dator, men surfplatta utan tangentbord går bra. Tumregeln är att det ska vara fullkomligt tyst i de tysta läsesalarna.

Datorsalar

Det finns 3 datorsalar på campus Solna och 4 datorsalar i Flemingsberg där studenter kan sitta och jobba. Vissa av dem är undervisningssalar och kan tidvis vara bokade av lärare. 

Mer information om datorsalarna, till exempel var de finns och vilka öppettider de har:

Mån – fre 8.00 – 16.00 (telefontider). På plats i biblioteket: 12.00 – 15.00 (Flemingsberg) och 11.30 – 13.00 (Solna). Dag före alla helgons dag, 1/11, stängt.
08-524 82 222

Resursrummet i Flemingsberg

Resursrummet i Flemingsberg är ett specialutrustat rum för dig med någon form av funktionsvariation. För att använda rummet måste du först ha ett intyg från samordnaren på Studentavdelningen. I rummet finns två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Läs mer om eller boka resursrum

Torgen

Torgen är en publik yta som passar bra för olika former av evenemang. Under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 kan du enbart boka Torget i Flemingsberg på grund av renovering i Solna. Torgen kan bokas kostnadsfritt av KI-anslutna under bibliotekets öppettider. De evenemang som ges ska vara öppna för alla, kostnadsfria och icke-kommersiella. Dessutom ska de ha en koppling till KI:s verksamhet.

Läs mer om Torgen och hur du bokar

Trivsel

Du får inte äta varm mat på biblioteket eftersom det kan störa andra besökare. Plocka undan efter dig och släng skräp i papperskorgarna.

Se alltid till att respektera dina medstudenter och håll en normal samtalston.

Senast uppdaterad: 
2019-08-29