Studieplatser & lokaler

Observera att biblioteken har begränsade öppettider på grund av covid-19.

På biblioteket har vi en ambition att försöka tillfredsställa olika behov vad gäller studiemiljön. Det finns många öppna ytor för grupparbete och enskilt arbete, men även många salar och rum som har särskilda användningsområden. Biblioteken erbjuder också meröppet för studenter och anställda, vilket innebär att du kan använda biblioteken före och efter ordinarie öppettider

Fotograf Erik Cronberg

Bibliotekets grupprum

För tillfället är alla bibliotekets grupprum stängda på grund av covid-19.

Vanligtvis så finns det 20 grupprum (och ett resursrum) i Flemingsberg och 14 grupprum (och ett resursrum) i Solna som kan bokas av KI:s studenter och doktorander för gemensamt arbete. 

Du får vanligtvis inte arbeta ensam i ett grupprum, då finns det många enskilda studieplatser runt om i biblioteket. I anslutning till grupprumsbokningen kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Grupprum är utrustade med whiteboard, dator och en stor skärm för att underlätta gemensamt arbete. Whiteboardpennor lånar du själv från korgarna i kursboksrummet.

Tänk på att grupprummen är populära, så var ute i god tid med din bokning. Se också till att avboka de bokningar du inte tänker använda. Du kan inte boka eller avboka hos personalen, utan du sköter allt själv via webbplatsen (fungerar också i mobilen).

För dig som är lärare och vill boka KIB:s grupprum för undervisning gäller särskilda bokningsregler

Boka grupprum utanför biblioteket

Det finns även grupprum på KI utanför biblioteket som studenter kan använda. Där kan du också hitta öppettider för KI:s lokaler.

Boka grupprum på övriga campus

Tysta läsesalar

Det finns tysta läsesalar för dig som vill arbeta helt ostört. I de tysta läsesalarna gäller särskilda regler, du får inte prata eller använda dator, men surfplatta utan tangentbord går bra. Tumregeln är att det ska vara fullkomligt tyst i de tysta läsesalarna.

Datorsalar

Det finns 3 datorsalar på campus Solna där studenter kan sitta och jobba. Vissa av dem är undervisningssalar och kan tidvis vara bokade av lärare. Datorsalar i Flemingsberg är enbart för schemalagd undervisning.

Mer information om datorsalarna, till exempel var de finns:

Mån – fre 8.00 – 16.00 (enbart kontakt via telefon och e-post). Torsdag-fredag 13-14 maj stängt.
08-524 82 222

Resursrum

Det finns ett resursrum i Flemingsberg och ett i Solna, och dessa är specialutrustade rum för dig med någon form av funktionsvariation. För att använda rummen måste du först skaffa ett intyg från KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation. I rummen finns två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Läs mer om eller boka resursrummet

Torgen

Torgen är stängda på grund av covid-19.

Torgen är en publik yta som passar bra för olika former av evenemang. Torgen kan bokas kostnadsfritt av KI-anslutna under bibliotekets öppettider. De evenemang som ges ska vara öppna för alla, kostnadsfria och icke-kommersiella. Dessutom ska de ha en koppling till KI:s verksamhet.

Läs mer om Torgen och hur du bokar

Trivselregler

Respektera KIB:s ljudzoner 

Biblioteket i Flemingsberg är indelat i olika zoner, där olika ljudnivå accepteras. Håll koll på var du är och följ reglerna för just den platsen.

Zon 1 (Rosa) - Normal samtalston.
Zon 2 (Orange) - Låg till normal samtalston.
Zon 3 (Blå) - Studera under tystnad.

Karta över ljudzoner i biblioteket i Flemingsberg. Zon 1 omfattar entréområdet och hela ljusgården. Zon 2 omfattar kursboksrummet, Torget, facklitteratursamlingen och grupprummen. Zon 3 omfattar ytorna bortanför Lagerlöf-rummet och facklitteratursamlingen.

Biblioteket

 • Lämna din studieplats ren och redo för någon annan. 
 • Plocka undan efter dig och släng ditt skräp i bibliotekets återvinningskärl.
 • Har du flyttat på möbler så ställ tillbaka dem innan du går.
 • Du får inte ta med varm mat på biblioteket men frukt, kaffe och fika är tillåtet.
 • Husdjur får ej medföras i biblioteket men servicedjur är varmt välkomna.
 • KIB har en nolltoleranspolicy mot diskriminering, sexism och rasism, alla biblioteksbesökare och personal ska behandlas med respekt.

Grupprum

 • Om du har bokat ett grupprum och inte dyker upp inom 15 minuter inom starten för din inbokade tid så förlorar du hela din bokning (samtliga timmar) och någon annan kan sätta sig i rummet. 
 • Grupprum ska användas av en grupp, minst två personer. 

Datorpolicy

Bibliotekets utrustning

 • Var försiktig med bibliotekets utrustning. 
 • Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar i bibliotekets böcker.
 • Låna gärna biblioteksfiltarna men ta inte med dem utanför bibliotekets lokaler och lämna tillbaka dem i korgen när du går.
   
Senast uppdaterad: 
2021-03-22